POLSKA JAGIELLONÓW – wydanie specjalne Biuletynu Plastyk.pl Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

W numerze specjalnym Biuletynu Centrum Edukacji Artystycznej „Plastyk.pl”, działającego pod egidą Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – zawierającym wybór najważniejszych publikacji lat 2010-2012 – ukazał się artykuł Marka Mroczkowskiego (s. 60-61) podsumowujący jubileuszowy X Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELONÓW, realizowany przez Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki w Płocku pod patronatem honorowym Ambasadorów Republiki Litewskiej, Republiki Czeskiej i Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli i Prezydenta Płocka.

W Biuletynie „Plastyk.pl” z podtytułem „Aneks” (wydanie elektroniczne i okolicznościowe wydanie broszurowe) opublikowano wybór najciekawszych i najważniejszych pod względem merytorycznym materiałów, jakie zamieszczane były w latach 2010 – 2012. Miesięcznik „Plastyk.pl” to elektroniczny biuletyn informacyjno-publicystyczny Centrum Edukacji Artystycznej. W wydaniu specjalnym Nr 2 luty 2013 zawarte są publikacje nauczycieli szkół średnich i akademickich, a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczące najgłośniejszych w Polsce wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, mieszczących się w formule wysokiej nauki, kultury i sztuki.

Biuletyn plastyk Aneks 2 luty 2013

Dnia 12 czerwca 2012 roku odbyła się w Płocku uroczystość wręczenia nagród X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELONÓW, koncert muzyczny, a także sesja popularno-naukowa oraz wystawy: numizmatyczna, filatelistyczna i bibliofilska.

Gościli wtedy w I Prywatnym Liceum Plastycznym i I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Marceliny Rościszewskiej oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły Płocku m.in. Jej Ekscelencja Loreta Zakarevičiene – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. Andrzej Rachuba – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Andrzej Heidrich – światowej sławy projektant grafiki banknotowej, w tym będących aktualnie w obiegu banknotów Narodowego Banku Polskiego (100 PLN – z wizerunkiem patrona Jagiellonki).

Ukazały się wówczas pierwsze w 106-letniej historii Jagiellonki znaczki z herbem Szkoły i wizerunkiem Władysława Jagiełły, wydane przez Pocztę Polską S.A., a także projekt datownika okolicznościowego z wizerunkiem Władysława Jagiełły. Za zgodą Andrzeja Heidricha wzór portretu monarchy pochodził z banknotu Narodowego Banku Polskiego o nominale 100 PLN. Twórcami unikatowych walorów filatelistycznych byli artyści plastycy Magdalena Sikorska-Tokarska i Maciej Jeziórski z I Prywatnego Liceum Plastycznego, w którym odbyła się również jubileuszowa wystawa dzieł Andrzeja Heidricha – „wielkiego mistrza małej grafiki”.

Dr Zdzisław Bujanowski – Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Starszy Wizytator ds. Szkół Plastycznych (Zakres Ogólnopolski) Włodzimierz St. Gorzelańczyk – Redaktor Naczelny BIULETYNU PLASTYK PL wyrazili podziękowanie wszystkim osobom prowadzącym portale internetowe – w szczególności autorom tekstów i fotosów za udostępnienie ich w comiesięcznych wydaniach biuletynu CEA oraz w niniejszym, okolicznościowym wydaniu broszurowym.

Ponownie (po pierwszej publikacji w numerze 9/2012) wyróżniony został innowacyjny pod względem dydaktycznym, edukacyjnym i artystycznym dorobek Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku, który od szesnastu lat gromadzi zorientowaną proeuropejsko i proatlantycko młodzież I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatnego Liceum Plastycznego i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku.

Należy pamiętać, iż Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegają w całym kraju nie tylko szkoły plastyczne, ale również szkoły baletowe i szkoły muzyczne. Dynastia Jagiellonów panowała w Polsce, Litwie, Czechach i Węgrzech, a publikacje MKE-A w Płocku i CEA w Warszawie – ze szczególnym uwzględnieniem roli Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW – przybliżają ich znaczenie w Europie artystycznie uzdolnionej młodzieży.

http://cea.art.pl
http://cea.art.pl/?page_id=1347
http://szkolylogos.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=251:w-plastyku-spotkanie-i-wystawa-prac-andrzeja-heidricha-wiatowej-sawy-wielkiego-mistrza-maej-grafiki&catid=9:wydarzenia&Itemid=32
http://www.jagiellonka.plock.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=867&Itemid=46
http://www.jagiellonka.plock.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=835&Itemid=46
http://www.jagiellonka.plock.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=836&Itemid=46
http://www.jagiellonka.plock.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=844&Itemid=38