Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój krajobraz”

Dzieci często wyrażają myśli w formie rysunków, wykorzystując swoją kreatywność, oryginalność
i radość z odkrywania otaczającego je świata.

Chcielibyśmy wobec tego dać wszystkim naszym uczniom możliwość wyrażenia siebie i swoich uczuć. Temat jest im bardzo bliski, a mianowicie – przedstawienie w formie plastycznej ich świata wewnętrznego, ich „wewnętrznego krajobrazu”, świata marzeń i wyobrażeń, ale również rzeczywistości otaczającej ich każdego dnia.

ORGANIZATOR
I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku
REGULAMIN KONKURSU
CELE KONKURSU

– Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania umiejętności plastycznych, wyrażenia wrażliwości artystycznej oraz aktywności twórczej.
– Stworzenie możliwości prezentacji swoich prac oraz konfrontacji dokonań młodych twórców.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:
– kategoria I – dzieci szkół podstawowych – klasy V i VI
– kategoria II – młodzież gimnazjalna – klasy I, II, III
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, olejne, akwarele, wycinanka, itp. (z wyłączeniem technik komputerowych);
3. Maksymalny format pracy to 50 x 70 cm; (minimum A4)
4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę;
5. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić kopertę z danymi osobowymi uczestnika ( imię i nazwisko, wiek autora, adres z kodem i telefonem placówki rekomendującej pracę, imię i nazwisko nauczyciela – instruktora, pod którego kierunkiem, została wykonana praca. Koperta musi być zaklejona;
6. Nadesłane prace będą oceniane przez jury konkursowe powołane przez organizatora, składające się z wybitnych artystów płockich.

WYSTAWA PRAC , ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WRĘCZENIE NAGRÓD

1. Prace konkursowe prosimy nadsyłać do dnia 15 marca 2013 roku.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 marca 2013 roku.
3. Uroczyste wręczenie nagród, połączone z wystawą wyróżnionych prac nastąpi 22 marca 2013r. o godz. 12-tej w siedzibie I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

JAK DOSTARCZAĆ

Prace można dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:
I Prywatne Liceum Plastyczne
ul. Sienkiewicza 26
09-402 Płock
z dopiskiem – Regionalny Konkurs Plastyczny „ Mój krajobraz”

UWAGA! Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela sekretariat I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

Tel/fax: 24 3640720
www.szkolylogos.edu.pl
e-mail: logos1990lp@go2.pl