Uroczystość wręczenia nagród i wystawa III Regionalnego Konkursu Plastycznego „ Mój krajobraz”

Po raz trzeci I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku zorganizowało Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój Krajobraz”. Przedsięwzięcie to z uwagi na walor integrujący lokalne środowiska artystyczne, wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny posiada wsparcie Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, zaś patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Płocki Michał Boszko.

Konkurs adresowany jest do utalentowanych dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjów powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. W tym roku wpłynęło blisko sto pięćdziesiąt prac z trzydziestu szkół. Dzieła te charakteryzowały się różnorodnością technik plastycznych, dużymi walorami plastycznymi, świetnymi pomysłami oraz umiejętnościami kompozycyjnymi.

Uczestnicy ujawnili nieprzeciętny talent plastyczny, który powinien być dalej rozwijany w szkołach artystycznych. Między innymi dlatego od 1 września 2013 w I Prywatnym Gimnazjum w Płocku zostanie otwarta klasa artystyczna z rozszerzonymi przedmiotami plastycznymi, natomiast utalentowani gimnazjaliści będą mogli rozwijać swoje umiejętności w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku, które w 2013 roku obchodzi swoje XX-lecie.

Jury pod kierunkiem artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko przyznało ostatecznie aż jedenaście nagród, ufundowanych przez Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego Małgorzatę Mroczkowską.

W kategorii szkół podstawowych nagrodzeni zostali: I miejsce – Wiktoria Dębska, Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach (nauczyciel Iza Kozińska-Wójcik), II miejsce – Natalia Mikołajewska, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie (nauczyciel Małgorzata Mikołajewska), III miejsce – Oliwia Bugaj, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku (nauczyciel Małgorzata Zadrożna-Szochner), wyróżnienie – Aleksander Irzyk, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku (nauczyciel Małgorzata Zadrożna-Szochner), Monika Soczewka, Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku (nauczyciel Agnieszka Kralka).

W kategorii gimnazjów nagrodzeni zostali: I miejsce – Anna Jakubowska, Stare Proboszczewice (nauczyciel Iza Kozińska-Wójcik), II miejsce – Julia Domańska, Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie (nauczyciel Irena Tłusty), III miejsce – Paweł Piórkowski, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Siecieniu (nauczyciel Robert Lipka), wyróżnienie – Magdalena Kowalska, Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym (nauczyciel Wioletta Rogalska), Monika Woźniak, Gimnazjum w Staroźrebach (nauczyciel Monika Zaborowska), Żaneta Hajn, Gimnazjum w Lucieniu (nauczyciel Eleonora Baranowska).

Uroczystość wręczenia nagród i wernisaż wystawy III Regionalnego Konkursu Plastycznego odbyły się w siedzibie I Prywatnego Liceum Plastycznego z udziałem nagrodzonych laureatów, ich opiekunów artystycznych, a także starszej młodzieży „Plastyka” i jej licealnych mistrzów.

Starosta Płocki Michał Boszko skierował do zgromadzonych gratulacje za podjęcie tak cennej inicjatywy dla pomnożenia naszego dziedzictwa kulturowego, jak również za umożliwienie prezentacji prac plastycznych najbardziej utalentowanych twórców. Czerpiemy bowiem dziś i przekazujemy jutru – następnym pokoleniom skarby naszej artystycznej twórczości. Są to symbole, które utożsamiają przynależność całego społeczeństwa Miasta Płocka i powiatu płockiego do naszych „małych ojczyzn”.

Zdjęcia: Paulina Augustyniak – klasa II, Justyna Ozimkiewicz – klasa III, Joanna Krysztoforska – klasa IV I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku oraz Marek Mroczkowski