IV Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój krajobraz”

Dzieci często wyrażają myśli w formie rysunków, wykorzystując swoją kreatywność, oryginalność i radość z odkrywania otaczającego je świata. Chcielibyśmy wobec tego dać wszystkim naszym uczniom możliwość wyrażenia siebie i swoich uczuć. Temat jest im bardzo bliski, a mianowicie – przedstawienie w formie plastycznej ich świata wewnętrznego, ich „wewnętrznego krajobrazu”, świata marzeń i wyobrażeń, ale również rzeczywistości otaczającej ich każdego dnia. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Starosty Powiatu Płockiego i odbywa się pod egidą Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

ORGANIZATOR
I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku

PATRONAT HONOROWY
Michał Boszko – Starosta Powiatu Płockiego

REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU
1. Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania umiejętności plastycznych, wyrażenia wrażliwości artystycznej oraz aktywności twórczej.
2. Stworzenie możliwości prezentacji swoich prac oraz konfrontacji dokonań młodych twórców.

ZASIĘG TERYTORIALNY KONKURSU
1. Szkoły podstawowe obszaru Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, tj. powiatu płockiego grodzkiego, powiatu płockiego ziemskiego, powiatu gostynińskiego, powiatu sierpeckiego.
2. Gimnazja obszaru Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, tj. powiatu płockiego grodzkiego, powiatu płockiego ziemskiego, powiatu gostynińskiego, powiatu sierpeckiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:
– kategoria I – dzieci szkół podstawowych – klasy V i VI
– kategoria II – młodzież gimnazjalna – klasy I, II, III
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, olejne, akwarele, wycinanka, itp. (z wyłączeniem technik komputerowych).
3. Maksymalny format pracy to 50 x 70 cm; (minimum A 4).
4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
5. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić kopertę z danymi osobowymi uczestnika (imię i nazwisko, wiek autora, adres z kodem i telefonem placówki rekomendującej pracę, imię i nazwisko nauczyciela – instruktora, pod którego kierunkiem została wykonana praca. Koperta musi być zaklejona.
6. Nadesłane prace będą oceniane przez jury konkursowe powołane przez organizatora, składające się z wybitnych artystów płockich.

WYSTAWA PRAC, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WRĘCZENIE NAGRÓD
1. Prace konkursowe prosimy nadsyłać do dnia 30 marca 2014 roku.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 4 kwietnia 2014 r.
3. Uroczyste wręczenie nagród i wernisaż wystawy wyróżnionych prac nastąpi dnia 8 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 w sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku przy ul. Sienkiewicza 26.

JAK DOSTARCZAĆ
Prace można dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:
I Prywatne Liceum Plastyczne
ul. Sienkiewicza 26
09-402 Płock
z dopiskiem – IV Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój krajobraz”

Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela sekretariat I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

Tel: 24 364 07 20
www.plastyk-plock.pl
e-mail: sekretariat@plastyk-plock.pl

Karta Zgłoszenia