Damian Niewęgłowski z klasy III – laureat I Ogólnopolskiego Biennale “W Stronę Fantazji i Wyobraźni”

W bieżącym roku szkolnym Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie zorganizowało dla uczniów szkół plastycznych II stopnia I Ogólnopolskie Biennale „W Stronę Fantazji i Wyobraźni” dedykowane Zdzisławowi Beksińskiemu. Jednym z siedmiu laureatów nagrodzonych w kategorii malarstwa został Damian Niewęgłowski, uczeń I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

Damian Niewęgłowski uczęszcza do klasy III słynnego płockiego „Plastyka”. To dobrze zapowiadający się młody artysta, tworzący udane prace w kategorii malarstwa i rysunku. Jego dzieła są już znane w kraju i poza granicami, a także nagradzane. Dość przypomnieć III nagrodę w kategorii rysunku II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” (2013). Jego opiekunem artystycznym jest art. plast. prof. Magdalena Sikorska-Tokarska.

Tym razem patronem artystycznej rywalizacji młodych twórców został Zdzisław Beksiński (1929-2005) – jeden z najciekawszych, najbardziej intrygujących w skali globalnej artystów współczesnych. W położonym nieopodal Krosna Sanoku, skąd twórca pochodził, znajduje się największa na świecie – licząca około 600 prac – ekspozycja bogatego i różnorodnego dorobku tego wybitnego polskiego twórcy. Kolekcja tworzy Galerię Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Historycznym Sanoka.

Jak napisali organizatorzy biennale, „zainteresowanie tym przedsięwzięciem przerosło najśmielsze oczekiwania”. Nadesłano łącznie z całego kraju 695 prac z 39 szkół. Warto podkreślić, iż I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku było jedyną w Polsce artystyczną szkołą niepubliczną, której uczeń został nagrodzony. Nadesłane prace zrealizowane były w trzech kategoriach plastycznych uprawianych przez samego patrona konkursu, tj. malarstwie, rysunku i grafice. Dzieło Damiana Niewęgłowskiego zatytułowane „Trzy twarze” otrzymało jedno z dwóch wyróżnień w kategorii malarstwa.

Jury I Ogólnopolskiego Biennale „W Stronę Fantazji i Wyobraźni” przewodniczył Wiesław Banach – Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku, członkami byli uczeni i artyści z Instytutu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Dorota Jajko – Sankowska, prof. dr hab. Marlena Makiel – Hędrzak i dr Jarosław Sankowski. W protokole zgodnie podkreślono „wysoki poziom wybranych do pokonkursowej wystawy realizacji, zaskakująco duże zainteresowanie konkursem wśród młodzieży oraz zaangażowanie nauczycieli i opiekunów w przygotowanie szkolnych zestawów prac”.

http://www.lpkrosno.pl/index.php/aktualnosci/541-konkurs
https://plus.google.com/photos/109510328594806580218/albums/5983708432931231121?banner=pwa&gpsrc=pwrd1
https://plus.google.com/photos/109510328594806580218/albums/5983708432931231121/5983710095297243986?banner=pwa&gpsrc=pwrd1&pid=5983710095297243986&oid=109510328594806580218
http://www.muzeum.sanok.pl/pl/wystawy-stale/galeria-beksinski-stala/59-galeria-zdzisawa-beksiskiego
http://www.beksinski.com.pl/Zdzisław_Beksiński.html
http://www.beksinski.pl

Zdjęcia: Marek Mroczkowski