Uroczystość wręczenia nagród i wernisaż wystawy IV Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz” [FOTO]

W sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wernisaż wystawy IV edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz”, odbywającego się rokrocznie pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Starosty Powiatu Płockiego. Uczestnikami byli laureaci i ich opiekunowie artystyczni, a także młodzież „Plastyka”, zainteresowana dziełami młodszej „konkurencji”.

Przypomnijmy laureatów w kategorii szkół podstawowych: I miejsce – Natalia Pęcherzewska, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Blichowie (opiekun artystyczny Małgorzata Krokowska), II miejsce – Piotr Maciejewski, Szkoła Podstawowa w Liszynie (opiekun artystyczny Anna Konieckiewicz), III miejsce – Julia Leszczyńska, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Blichowie (opiekun artystyczny Małgorzata Krokowska), wyróżnienie – Oliwia Bartkowska, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Dobrzykowa w Dobrzykowie (opiekun artystyczny Elżbieta Ozimkiewicz).

W kategorii gimnazjów zwycięzcami okazali się: I miejsce – Natalia Rajchel, Gimnazjum w Staroźrebach (opiekun artystyczny Monika Zaborowska), II miejsce – Wiktoria Mazan, Publiczne Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie (opiekun artystyczny Jolanta Leszczyńska), III miejsce – Katarzyna Szymańska, Gimnazjum Miejskie im. Braci Tułodzieckich w Sierpcu (opiekun artystyczny Aleksandra Dołasińska), wyróżnienie – Natalia Rutkowska, Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym (opiekun artystyczny Wioletta Rogalska).Do zgromadzonych gości adres gratulacyjny skierowali Starosta Powiatu Płockiego Michał Boszko oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku Małgorzata Struzik. Napisali między innymi: Składamy gratulacje za podjęcie tak cennej inicjatywy dla pomnażania naszego dziedzictwa kulturowego, jak również za umożliwienie prezentacji prac plastycznych najbardziej utalentowanych twórców. Czerpiemy bowiem dziś i przekazujemy jutru – naszym pokoleniom skarby artystycznej działalności. […] Z prawdziwą satysfakcją przekazujemy dziś Państwu oraz młodzieży serdeczne podziękowania, życząc dobrego zdrowia, wytrwałości oraz wielu sukcesów artystycznych, jak również zrealizowania wszelkich planów na przyszłość.

Starosta Powiatu Płockiego Michał Boszko oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku Małgorzata Struzik zwrócili się również do środowiska artystycznego I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku ze słowami: Kierujemy wyrazy uznania za szczególna rolę Państwa jako organizatorów tak ciekawego przedsięwzięcia. Wasza szkoła posiada dużą tradycję w kształtowaniu postaw młodzieży, która swoim talentem, pasją, wielkim zaangażowaniem i przygotowaniem świadczy, że idea edukacyjna, jaka panuje w Państwa szkole, jest gwarancją wiedzy i dobrego przygotowania do zawodu. Dziękujemy za tworzenie wśród uczniów I Prywatnego Liceum Plastycznego dobrego klimatu o troskę za nasze narodowe dziedzictwo, które pragniecie Państwo wciąż wzbogacać, pomnażać i prezentować przy każdych nadarzających się okazjach.

Nagrody i dyplomy wręczali laureatom i ich artystycznym opiekunom: Przewodnicząca Jury artysta plastyk Magdalena Sikorska-Tokarska oraz członkowie Jury – Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego Małgorzata Mroczkowska i artysta plastyk Maciej Jeziórski.

Zdjęcia: Marek Mroczkowski, Paweł Chmielecki