DYPLOM 2014 [FOTO i MOTION]

Na kilka tygodni przed maturą w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku już po raz siedemnasty (!) odbył się praktyczny egzamin dyplomowy oraz egzamin z historii sztuki. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Zdrojewski powołał Państwową Komisję Egzaminacyjną, w której skład weszli członkowie Rady Artystycznej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku: prof. prof. Paweł Chmielecki, Maciej Jeziórski, Włodzimierz Kwiatkowski, Jacek Markiewicz, Marek Mroczkowski, Magdalena Sikorska-Tokarska oraz Dyrektor Szkoły Małgorzata Mroczkowska – Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Wśród tegorocznych dyplomantów są, jak co roku, laureaci wielu różnorodnych konkursów, w tym osoby tak wszechstronnie uzdolnione, jak między innymi Kinga Murawska – trzykrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i laureatka Dyktanda Płockich Targów Edukacyjnych 2013 oraz Aleksandra Krysiak – finalistka Top Model 3, programu stacji telewizyjnej TVN na licencji America’s Next Top Model.

Obrona dyplomów i pozytywnie zdany egzamin, a pojawiły się dwie oceny celujące, nadały formalnie absolwentom I Prywatnego Liceum Plastycznego kwalifikacje zawodowe artysty plastyka, a tym samym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka w zakresie specjalizacji wystawienniczej.

Stwarza to w dzisiejszej sytuacji rynkowej bardzo dobre perspektywy pracy zawodowej i sposobność realizacji swych zainteresowań oraz twórczych ambicji, pasji i życiowych aspiracji. Umożliwia podjęcie pracy m.in. w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, firmach reklamowych, mediach i wydawnictwach. Równocześnie pomyślnie zdane egzaminy maturalne umożliwią podjęcie nauki na wymarzonych kierunkach studiów.

Pod kierunkiem promotora prof. Pawła Chmieleckiego przygotowany został dyplom:
Karina Więckowska – Identyfikacja wizualna pracowni fotograficznej

Pod kierunkiem promotora prof. Macieja Jeziórskiego przygotowany został dyplom:
Dorota Kwiatkowska – Identyfikacja graficzna zespołu muzycznego

Pod kierunkiem promotora prof. Włodzimierza Kwiatkowskiego przygotowane zostały dyplomy:
Aleksandra Krysiak – „Make me up” – zmień moją osobowość
Sylwia Wyszyńska – Malarstwo iluzjonistyczne

Pod kierunkiem promotora prof. Jacka Markiewicza przygotowane zostały dyplomy:
Kinga Murawska – Identyfikacja wizualna pracowni architektonicznej
Kamila Rudnicka – Identyfikacja wizualna pracowni designe’u

Pod kierunkiem promotor prof. Magdaleny Sikorskiej-Tokarskiej przygotowane zostały dyplomy:
Paweł Dominiak – Świetlik – identyfikacja graficzna firmy projektującej oświetlenie
Wioleta Szewczyk – Opracowanie graficzne cyklu pocztówek o tematyce płockiej