Uczniowie „Plastyka” z wizytą u wychowawczyni w Płockiej Galerii Sztuki

Uczniowie klasy pierwszej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku uczestniczyli w wernisażu wystawy autorskiej swej wychowawczyni – art. plast. prof. Anny Macionek-Stańko. Uroczystość odbyła się w Płockiej Galerii Sztuki. Przy tej okazji w imieniu młodych twórców bukiet kwiatów wręczył Sebastian Jędrzejewski, zaś laudację wraz z podziękowaniem za trud artystyczny i wychowawczy wygłosiła Przewodnicząca Samorządu Klasowego Adrianna Jankowska.

W wernisażu uczestniczyli licznie zgromadzeni uczniowie i członkowie Rady Pedagogicznej i Rady Artystycznej I Prywatnego Liceum Plastycznego, a także I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej i I Prywatnego Gimnazjum w Płocku. Zaproszeni goście podziwiać mogli prace artystki, wykładającej od 2008 roku rysunek i malarstwo. Jej wychowankowie osiągnęli wybitne sukcesy, wśród których bez wątpienia wymienić należy Grand Prix Joanny Krysztoforskiej w I Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach”, organizowanym pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Ambasadorów Czech, Słowacji i Węgier (2012).

Art. plast. prof. Anna Macionek-Stańko ukończyła studia na kierunku artystyczno-pedagogicznym w zakresie malarstwa i wychowania plastycznego i obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1993). W Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie ukończyła formy doskonalenia zawodowego: Modułowe szkolenie komputerowe V – podstawowe programy graficzne i muzyczne (2010), Portfolio ucznia szkoły artystycznej (2011), Ocenianie uczniów szkół plastycznych w zakresie przedmiotów artystycznych (2012).

Uprawia różne techniki malarskie (olej, akwarela, gwasz, pastel) i rysunek. Zafascynowana pięknem świata, rozświetla mocnymi barwami obrazy sadów, ogrodów, bukietów kwiatów. Jednym z najczęstszych motywów jest córka artystki, ale też portrety przyjaciół.

Zajmuje się renowacją antyków, wykonuje repliki obrazów oraz małe formy witrażowe. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych (m.in. Niemcy, Ukraina). Prace w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą ( Holandia, Niemcy, Włochy) oraz w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Zdjęcia: Marek Mroczkowski