Ambasadorowie Czech, Litwy, Słowacji i Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej – patronami honorowymi III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”

Mamy zaszczyt poinformować, że I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku po raz trzeci otrzymuje patronat honorowy szefów misji dyplomatycznych w Warszawie, akredytowanych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Honorowy patronat międzynarodowy objęli: Ambasador Republiki Czeskiej, Ambasador Republiki Litewskiej, Ambasador Republiki Słowackiej i Ambasador Węgier. III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach” rozstrzygnięty zostanie dnia 28 listopada 2014 roku o godzinie 12.00 podczas uroczystości wręczenia nagród i wernisażu wystawy pokonkursowej w Płockiej Galerii Sztuki przy ulicy Sienkiewicza 36.

W listach kierowanych na ręce mgr Małgorzaty Mroczkowskiej – Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku z prawdziwą przyjemnością czytamy między innymi:

Jego Ekscelencja Jakub Karfík – Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej: Jednym z ważnych zadań naszej placówki jest wspieranie kontaktów między mieszkańcami naszych krajów, by coraz lepiej się poznawali i rozumieli. Jestem przekonany o tym, że inicjatywy, właśnie takie jak Państwa Konkurs, są ważnym elementem zbliżania naszych narodów. A dobre sąsiedzkie relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu są niewątpliwie podstawą dalszego rozwoju naszej europejskiej wspólnoty. Mając na uwadze powyższe oraz w nawiązaniu do poprzedniej udanej edycji Konkursu, pragnę Panią poinformować, iż z prawdziwą przyjemnością obejmę patronat honorowy nad Międzynarodowym Konkursem Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach”.

Jego Ekscelencja Šarūnas Adomavičius – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej: Ambasada Litwy z przyjemnością będzie kontynuować zaszczytną misję honorowego patronatu nad międzynarodowym wydarzeniem z udziałem młodzieży europejskich szkół artystycznych. Wyrażam przekonanie, że projekt ten przyczyni się do dalszego umacniania przyjaznych kontaktów pomiędzy młodzieżą Litwy i Polski. Wszystkim pomysłodawcom, organizatorom i uczestnikom konkursu życzę wszelkiej pomyślności oraz wiele nowych twórczych pomysłów.

Jego Ekscelencja Vasil Grivna – Ambasador Republiki Słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej: Jest mi niezmiernie miło, że […] zechcieli Państwo ponownie zaprosić młodych uczestników ze Słowacji. Cieszę się, że nasza uzdolniona młodzież po raz kolejny będzie miała możliwość zaprezentowania swoich talentów i umiejętności w Polsce. Dzięki tego typu inicjatywom młodzi ludzie mają szansę nawiązać pełne wzajemnego, życzliwego zainteresowania kontakty z rówieśnikami z innych krajów, dzielącymi wspólne pasje i upodobania. Podczas rozmów i dyskusji przy takich okazjach często lepiej uświadamiamy sobie nasze korzenie, ten żywy splot rozmaitych tradycji, z których każda wywiera bardziej lub mniej uświadamiany wpływ na naszą postawę wobec kształtowania swego otoczenia. Jestem pewien, że prace uczestników organizowanego przez Państwa konkursu będą tego znakomitą ilustracją. Jednocześnie pragnę zapewnić, że przyjmuję Pani propozycję i z przyjemnością obejmę nad tegoroczną edycją Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” honorowy patronat.

Jego Ekscelencja dr Iván Gyurcsík – Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej: Dziękuję bardzo za Pani list z dnia 10 września informujący o III Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach”. Z przyjemnością obejmuję patronatem honorowym wydarzenie, w którym uczestniczy młodzież z Europy Środkowej. […] Życzę pomyślnej realizacji konkursu i łączę pozdrowienia.