Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – patronem honorowym III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”

Z wielką przyjemnością informujemy, że I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku po raz trzeci w edycji międzynarodowej (po raz siódmy w edycji krajowej) otrzymało patronat honorowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, tym razem przyznany przez nowego ministra – prof. dr hab. Małgorzatę Omilanowską. Wsparcie patronackie nadesłali też Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, a także JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Starosta Powiatu Płockiego i Prezydent Miasta Płocka.

I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku jest jedyną w Polsce szkołą plastyczną, rokrocznie organizującą konkurs plastyczny w skali międzynarodowej. Zapewnia wysoki poziom logistyczny, merytoryczny i artystyczny Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, który – zgodnie z Regulaminem przyznawania patronatu honorowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych […] mających wyjątkowe znaczenie dla kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego, wysoki poziom organizacyjny i artystyczny, ustaloną renomę, zasięg międzynarodowy.

Należy podkreślić, jak istotna jest też współpraca z Katedrą Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, a także Ambasadą Republiki Czeskiej, Ambasadą Republiki Litewskiej, Ambasadą Republiki Słowackiej i Ambasadą Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej.

III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach” rozstrzygnięty zostanie dnia 28 listopada 2014 roku o godzinie 12.00 podczas uroczystości wręczenia nagród i wernisażu wystawy pokonkursowej w Płockiej Galerii Sztuki przy ulicy Sienkiewicza 36.

W pismach kierowanych na ręce Małgorzaty Mroczkowskiej – Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku możemy przeczytać między innymi:

Dyrektor Biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Anna Niewiadomska: Z przyjemnością pragnę poinformować Panią, że III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach” w Płocku został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki: […] z przyjemnością wyrażam zgodę na objęcie honorowego patronatu nad III Międzynarodowym Konkursem Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach”. Natura, jej piękno i zmienność, od wieków stanowią źródło inspiracji dla twórczości artystycznej. Jak się okazuje, to wdzięczny temat także dla stale powiększającego się grona uczestników konkursu „Pamiętajcie o ogrodach”. Międzynarodowa formuła znacznie zaostrzyła konkursową rywalizację i jestem przekonany, że tegoroczne jury stanie przed trudnym zadaniem wskazania najlepszych prac, bo wiele z nich, dzięki talentom młodzieży i doświadczeniu nauczycieli, którzy z nią pracują, prezentuje naprawdę wysoki poziom.

Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego Katarzyna Kręźlewicz: W imieniu Pana Marszałka życzę powodzenia w organizacji tego cennego i ciekawego wydarzenia artystycznego, które sprzyja rozwojowi życia kulturalnego, jak również promocji Mazowsza. Wierzę, że tegoroczna edycja konkursu okaże się sukcesem, spotka się z dużym zainteresowanie oraz zainspiruje młodych twórców do doskonalenia swoich umiejętności malarskich i rysunkowych.

Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty: […] Obejmuję honorowym patronatem III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”, organizowany w roku szkolnym 2014/2015 przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku. Celem konkursu jest inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności malarskich i rysunkowych, twórcza prezentacja dokonań w zakresie sztuk plastycznych i metod pracy w ramach przedmiotów artystycznych oraz wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli szkół artystycznych Europy Środkowej.

Jego Magnificencja prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Serdecznie dziękuję za propozycję objęcia honorowym patronatem III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, którą z ogromnym zadowoleniem przyjmuję.

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski: Cieszę się, że przed nami już III edycja konkursu, który co roku prezentuje utalentowaną plastycznie młodzież z Europy Środkowej. Jestem pewien, że takie działanie umożliwi uczniom konfrontację swoich umiejętności na szerszym forum, zachęcając przy tym do twórczości i doskonalenia ich warsztatu artystycznego. Doceniając wartość przedsięwzięcia z przyjemnością obejmę je honorowym patronatem. Życzę sukcesu organizacyjnego oraz kontynuacji wydarzenia w kolejnych latach.