Podziękowania Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku

Na ręce Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Małgorzaty Mroczkowskiej Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wystosował list z wyrazami uznania za organizację „ogromnego przedsięwzięcia artystycznego” oraz podziękowaniem za zaangażowanie w realizację „tak ciekawej i cennej inicjatywy”, jaką jest III edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”.

„Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki”. Mottem Leonarda da Vinci opatrzył swój list Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik. List ten odczytany został podczas uroczystości wręczenia nagród i wernisażu wystawy III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, jaka odbyła się w Płockiej Galerii Sztuki.