Uroczystość wręczenia nagród III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” [FOTO]

Uroczystości wręczenia nagród i wernisaże wystaw Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” odbywają się w miejscach starannie wybranych przez organizatora – I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, mających szczególne znaczenie dla kultury naszego miasta, Mazowsza i Polski. To Muzeum Diecezjalne im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (2012) i Muzeum Mazowieckie w Płocku (2013). Tym razem laureaci konkursu, a także zaproszeni goście zgromadzili się w zabytkowych wnętrzach pięknie odrestaurowanego budynku pożydowskiej mykwy, obecnej siedziby Płockiej Galerii Sztuki.

Uroczystość otworzyła organizator III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Małgorzata Mroczkowska. Wyraziła satysfakcję z udziału w tegorocznym konkursie rekordowej liczby szkół plastycznych z kraju i z zagranicy. Z radością powitała niemal wszystkich laureatów konkursu, ich opiekunów artystycznych, a także rodziców oraz przybyłych gości. Malujemy pięknie, ciekawie, zaskakująco. Przybywa nam prac, które odkrywają talenty, pozwalają młodym ludziom na inny, odbiegający często od szkolnego sposobu nauki przedmiotów artystycznych przekaz […] Jestem przekonana, że o osobach, które biorą udział w tym konkursie, zostają jego laureatami, jeszcze usłyszymy, a ich prace – już jako samodzielnych artystów – będziemy mogli niebawem oglądać na autorskich wernisażach.

Dyrektor Płockiej Galerii Sztuki Alicja Wasilewska nie ukrywała w swoim wystąpieniu zadowolenia z możliwości prezentacji prac tego prestiżowego w Europie Środkowej konkursu, cieszącego się poparciem m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej oraz akredytowanych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Jego Ekscelencji Ambasadora Republiki Czeskiej Jakuba Karfíka, Jego Ekscelencji Ambasadora Republiki Słowackiej Vasila Grivny, Jego Ekscelencji Ambasadora Republiki Litewskiej Šarūnasa Adomavičiusa oraz Jego Ekscelencji Ambasadora Węgier dr. Ivána Gyurcsíka.

Głos zabrali m.in. Dyrektor Oddziału Operacyjnego w Płocku Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Małgorzata Lewandowska w imieniu Prezesa Zarządu BGŻ S.A. Józefa Wancera jako sponsora głównego, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Radosław Lewandowski w imieniu Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, st. wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie Barbara Kubacka w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika.

W osobnym wystąpieniu wypowiedział się Przewodniczący Jury III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” prof. dr hab. Jan Rylke – jeden z najwybitniejszych polskich uczonych i artystów, a także organizator życia naukowego, twórca Katedry Sztuki Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w obchodzącej właśnie jubileusz 200-lecia Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Przewodniczący Jury podkreślił wysoką wartość artystyczną dzieł stworzonych przez tak młodych przecież uczestników – uczniów szkół plastycznych i dodał: Oglądając je widzimy nie tylko otwarte drogi tych młodych ludzi, widzimy również jasną przyszłość sztuki w Polsce i w krajach, które w tym międzynarodowym konkursie uczestniczą […] Jestem pewien, że wystawa tych prac pokazana w jakiejkolwiek stolicy europejskiej byłaby zauważona i doceniona. To jest odpowiedź na pytanie o dojrzałość prac, które ocenialiśmy w tym konkursie.

Prof. dr hab. Jan Rylke wystąpił również w imieniu Jego Magnificencji prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego – Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jednego z patronów honorowych oraz fundatorów nagród III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”.

Nagrody III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” odebrali osobiście: laureat Grand Prix Natalia Kujawa – Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie, laureat I nagrody w kategorii malarstwa Sebastian Jędrzejewski – I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, laureat II nagrody w kategorii malarstwa Sebastian Ścibisz – Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie, laureat wyróżnienia w kategorii malarstwa Aleksandra Gaca – Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, laureat I nagrody w kategorii rysunku Kamil Dobrowolski – Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu, laureat II nagrody w kategorii rysunku Kamil Jakóbiak – I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku i laureat wyróżnienia w kategorii rysunku Mateusz Zyznowski – I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku.

Wśród zgromadzonych gości byli też P.T. Członkowie Rady Artystycznej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, a wśród nich m.in. kurator wystawy art. plast. prof. Magdalena Sikorska-Tokarska, art. plast. prof. Anna Macionek-Stańko, art. plast. prof. Włodzimierz Kwiatkowski, art. plast. prof. Jacek Markiewicz, historyk sztuki prof. Marek Mroczkowski, a także autor logotypu konkursu art. plast. prof. Maja Wojnarowska. Obecni byli P.T. Członkowie Rady Pedagogicznej I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku oraz uczniowie, którzy pełnili służbę logistyczną, a przy okazji mieli bliskie spotkania z przedstawicielami innych liczących się ośrodków sztuki polskiej.

Uroczystość wręczenia nagród uświetnił znakomity koncert Chóru Dziecięcego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku pod kierunkiem Andrzeja Sitka – Dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie. To obecnie jeden z najlepszych w kraju chórów, laureat Złotego Dyplomu i I miejsca w kategorii „A” oraz Nagrody Prezydenta Miasta Siedlce na III Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych Regionu Mazowieckiego (2014).

I Prywatne Liceum Plastyczne wydało, jak co roku, folder wystawy oraz kalendarz z reprodukcjami dzieł laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”. Wywiady z laureatami konkursu przeprowadzili dziennikarze m.in. Telewizji Polskiej S.A., Gazety Wyborczej, AGRICOLI Wydawnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katolickiego Radia Płock, Tygodnika Płockiego. Spotkanie zakończyło się w Galerii Kreska, gdzie organizator zaprosił zgromadzonych na poczęstunek dla pokrzepienia ciał.

Zdjęcia: Karolina Rempuszewska i Paulina Augustyniak, klasa IV I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku

Bibliografia:
III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny “Pamiętajcie o ogrodach”, katalog wystawy, red. Marek Mroczkowski, wyd. I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, LOGOS Sp. z o.o., Płock 2014
III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny “Pamiętajcie o ogrodach”, kalendarz ścienny na 2015 rok, opr. Marek Mroczkowski, wyd. I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, LOGOS Sp. z o.o., Płock 2014
Niczym zaczarowany ogród, http://www.plockagaleria.com/pl/aktualnosci/details/article,651,1,1.html
Poetycko i uroczyście, http://www.plockagaleria.com/pl/aktualnosci/details/article,652,1,1.html
Młodzi artyści pamiętają o ogrodach. Wystawa w PGS, Gazeta Wyborcza Płock
http://plock.gazeta.pl/plock/1,35710,17061198,Mlodzi_artysci_pamietaja_o_ogrodach__Wystawa_w_PGS.html
rad, Całkiem inne ogrody, Tygodnik Płocki, dnia 2 grudnia 2014 roku, Nr 48, http://www.tp.com.pl/oswiata/calkiem-inne-ogrody.html
Pamiętajmy o ogrodach, Biuletyn PLASTYK, Internetowy Biuletyn Szkół Plastycznych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, dnia 15 grudnia 2014 roku, Rok 4, numer 7 (34) kwartalnik http://cea.art.pl/bulletin/Biuletyn_grudzien_2014.pdf
Spektakularny sukces naszych uczniów w Płocku, Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie, http://niedochod.cba.pl/LP/6-09.php?nr=338