Gratulacje i podziękowania Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie dla Dyrekcji i Rady Pedagogicznej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku

Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie Anna Pietrzak wystosowała do Dyrekcji i Rady Pedagogicznej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku list z gratulacjami i podziękowaniem za codzienną nauczycielską pracę na rzecz wychowania młodzieży, kształcenia jej intelektu i stwarzanie właściwego klimatu w szkole. Środowisko nauczycielskie, a także cała społeczność szkolna I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, przyjęły list Dyrektora Delegatury z zadowoleniem.

Kolejną okazją do gratulacji i podziękowań Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie było uzyskanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przez Sebastiana Jędrzejewskiego – ucznia klasy trzeciej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. W liście przeczytać możemy:

Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
I Prywatnego Liceum Plastycznego
w Płocku

Szanowni Państwo,

Osiągnięcia uczniów wyrastają z wielu twórczych dokonań nauczycieli, wspierających ich rozwój intelektualny i duchowy, zaangażowanych w kształtowanie młodego człowieka.

Gratuluję uzyskania przez Sebastiana Jędrzejewskiego, ucznia klasy III, Stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznawanego najlepszemu uczniowi w szkole.

Dziękuję za codzienną nauczycielską pracę na rzecz wychowania młodzieży, kształcenia jej intelektu i stwarzanie właściwego klimatu w szkole.

Życzę, aby zaangażowanie i pasja nie opuszczały Państwa, a rzetelność zawodowa stała się przykładem dla wszystkich podejmujących trud nauczania.

Z poważaniem,

Dyrektor Delegatury w Płocku
Kuratorium Oświaty w Warszawie
/ – /
Anna Pietrzak

Płock, 5 grudnia 2014 roku