V Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój krajobraz”

Dzieci i młodzież często wyrażają myśli w formie rysunków, wykorzystując swoją kreatywność, oryginalność i radość z odkrywania otaczającego je świata. Chcielibyśmy wobec tego dać uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego możliwość twórczego wyrażenia siebie i swoich uczuć. Temat jest im bardzo bliski: przedstawienie w formie plastycznej ich świata osobistego, ich „wewnętrznego krajobrazu” – świata marzeń i wyobrażeń, ale również rzeczywistości otaczającej ich każdego dnia. Organizatorem konkursu jest już po raz piąty I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku (z uprawnieniami szkoły publicznej, rok założenia 1993), partnerem Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, a patronat honorowy roztacza Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek.

PATRONAT HONOROWY
Mariusz Bieniek – Starosta Powiatu Płockiego

ORGANIZATOR
I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku (z uprawnieniami szkoły publicznej, rok założenia 1993)

PARTNER KONKURSU
Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

REGULAMIN V REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ KRAJOBRAZ”

ZAŁOŻENIA IDEOWE
Dzieci i młodzież często wyrażają myśli w formie rysunków, wykorzystując swoją kreatywność, oryginalność i radość z odkrywania otaczającego je świata. Chcielibyśmy wobec tego dać wszystkim naszym uczniom możliwość twórczego wyrażenia siebie i swoich uczuć. Temat jest im bardzo bliski: przedstawienie w formie plastycznej ich świata osobistego, ich „wewnętrznego krajobrazu” – świata marzeń i wyobrażeń, ale również rzeczywistości otaczającej ich każdego dnia.

CELE KONKURSU
Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania umiejętności plastycznych, wyrażenia wrażliwości artystycznej oraz aktywności twórczej.
Stworzenie możliwości prezentacji swoich prac oraz konfrontacji dokonań młodych twórców.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Szkoły podstawowe powiatu płockiego, powiatu sierpeckiego, powiatu gostynińskiego.
Gimnazja powiatu płockiego, powiatu sierpeckiego, powiatu gostynińskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:
– kategoria I – dzieci szkół podstawowych – klasy V i VI.
– kategoria II – młodzież gimnazjalna – klasy I, II, III.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, akwarele, wycinanki, collage, frottage itp. (z wyłączeniem technik komputerowych i zdjęć).
Maksymalny format pracy to 50 x 70 cm (minimum A 4).
Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
Na odwrocie każdej pracy należy trwale umieścić zaklejoną kopertę z wydrukowanymi danymi: imię i nazwisko, wiek autora, pełna nazwa, dokładny adres i telefon placówki rekomendującej pracę, imię i nazwisko nauczyciela – instruktora, pod którego kierunkiem została wykonana praca.
Prace można dostarczać osobiście lub wysłać na adres: I Prywatne Liceum Plastyczne, ul. Sienkiewicza 26, 09-402 Płock.
z dopiskiem „V Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój krajobraz”.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela kancelaria I Prywatnego Liceum Plastycznego, tel. + 48 24 364 07 20.
Nadesłane prace będą oceniane przez Jury V Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz”, powołane przez organizatora, składające się z wybitnych artystów plastyków, reprezentujących płockie środowisko twórcze.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WRĘCZENIE NAGRÓD, WERNISAŻ WYSTAWY PRAC

Prace konkursowe prosimy nadsyłać do dnia 27 marca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 31 marca 2015 roku.
Protokół obrad Jury ukaże się na stronie http://szkolylogos.edu.pl
Uroczyste wręczenie nagród i wernisaż wystawy wyróżnionych prac nastąpi dnia 17 kwietnia 2015 roku o godz. 12.00 w sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 26.
Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora.