Mateusz Zyznowski z klasy drugiej – laureatem Grand Prix IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Portret Rodzinny – Mój dom pełen wspomnień i marzeń”

W IX edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Portret Rodzinny – Mój dom pełen wspomnień i marzeń” laureatem Grand Prix został Mateusz Zyznowski – uczeń klasy drugiej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. To piąty już w ostatnich kilku miesiącach uczeń słynnego płockiego “Plastyka”, który otrzymuje laury w konkursach międzynarodowych! Opiekunem artystycznym naszego młodego twórcy jest artysta plastyk prof. Anna Macionek-Stańko. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się dnia 30 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie.

Mateusz Zyznowski to uczeń uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce na poziomie licealnym, zarówno w przedmiotach ogólnokształcących, jak i artystycznych. Co ważne, stara się poszerzać dodatkowo swą wiedzę i umiejętności, o czym świadczy niedawny udział w Ogólnopolskim Szkoleniu Artystycznym – warsztatach i prezentacjach z zakresu oryginalnych, autorskich technik grafiki warsztatowej, zorganizowanych przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego (OSA 2015).

To przede wszystkim jednak utalentowany młody artysta, nie wahający się konfrontowania swych prac w międzynarodowej także rywalizacji. A tu ma już na swym koncie m.in. wyróżnienie w kategorii rysunku w III Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach”, otrzymane za wykazujące mistrzostwo perspektywy i światłocienia dzieło powstałe pod kierunkiem art. plast. prof. Magdaleny Sikorskiej-Tokarskiej (2014).

Tym razem Mateusz ukazał swój wszechstronnie kształtowany talent kolorysty w dziele malarskim, które zyskało najwyższe uznanie w postaci Grand Prix IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Portret Rodzinny – Mój dom pełen wspomnień i marzeń”. W szlachetnej twórczej rywalizacji uczestniczyło czterysta osiemdziesiąt sześć prac nadesłanych z Polski oraz Litwy, Bułgarii i Izraela.

Nagrodę główną przyznało Mateuszowi Zyznowskiemu Jury powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, obradujące pod przewodnictwem prof. ASP dr. hab. Jana Tutaja – Prorektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W skład Jury weszli: prof. UMCS dr hab. Mariusz Drzewiński – Prodziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Tomasz Milanowski – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. Valery Szakalov – Uniwersytet Biskupa Konstantyna Presławskiego w Szumenie, dr hab. Dymitr Tkanko – Lwowska Narodowa Akademia Sztuk.

Organizatorzy IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Portret Rodzinny – Mój dom pełen wspomnień i marzeń” to: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Lubelski Plastyk oraz Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, w którego sali wystawowej odbędzie się dnia 30 kwietnia 2015 roku uroczystość wręczenia nagród i wernisaż wystawy prac laureatów Biennale 2015.

http://liceumplastyczne.lublin.pl
http://liceumplastyczne.lublin.pl/zsp/wp-content/uploads/2014/11/20150325_144610.pdf
http://szkolylogos.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=396:uczniowie-pockiego-plastyka-gomi-wydziau-sztuki-uniwersytetu-rzeszowskiego-o-czym-gono-w-warszawie&catid=9:wydarzenia&Itemid=32
http://szkolylogos.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=379:uroczysto-wrczenia-nagrod-iii-midzynarodowego-konkursu-plastycznego-pamitajcie-o-ogrodach-foto&catid=9:wydarzenia&Itemid=32
http://www.asp.krakow.pl
http://www.umcs.pl
http://www.asp.waw.pl
http://shu-bg.net
http://www.lnam.edu.ua