Sebastian Jędrzejewski – laureatem I nagrody I Ogólnopolskiego Konkursu Historii Sztuki „Sztuka i nauka”

W I edycji adresowanego do uczniów klas ponadgimnazjalnych szkół artystycznych Ogólnopolskiego Konkursu Historii Sztuki „Sztuka i nauka” zdobywcą I nagrody został uczeń klasy trzeciej słynnego I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Sebastian Jędrzejewski. Opiekunem naukowym laureata jest historyk sztuki prof. Marek Mroczkowski. Organizatorami konkursu są Katedra Historii Sztuki Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Koło Naukowe Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Uroczystość wręczenia nagród nastąpi w dniu 18 maja 2015 roku w Pałacu Biedermanna w Łodzi. Połączona będzie z inauguracją międzynarodowej konferencji naukowej „Tekst a dzieło sztuki”, stanowiącej część obchodów Jubileuszu 70-lecia założenia Uniwersytetu Łódzkiego.

Sebastian Jędrzejewski to nie tylko utalentowany młody artysta, o czym świadczy m.in. I nagroda w kategorii malarstwa III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” (2014), czy też stypendium Fundacji Orlen (2014). To również z uwagi na najwyższą średnią ocen Stypendysta Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (2014).

Obecnie uzyskane najwyższe wyróżnienie w Polsce jest konsekwencją udziału Sebastiana w I Ogólnopolskim Konkursie Historii Sztuki „Sztuka i nauka”, zainicjowanym przez Kierownika Katedry Historii Sztuki Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Krzysztofa Stefańskiego i Przewodniczącą Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego Alinę Barczyk. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w ramach obchodów 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego i XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.

Zadaniem uczestników konkursu było napisanie i zilustrowanie tekstu naukowego na jeden z zaproponowanych tematów: „Sztuka w kręgu Łodzi. Plastyka XIX-XXI wieku” lub „Obiekt architektoniczny jako świadek lokalnej historii”. Sebastian zaproponował temat „Katedra Płocka jako świadek lokalnej historii”. W rezultacie powstała pod kierunkiem prof. Marka Mroczkowskiego praca naukowa, która zgodnie z warunkami regulaminowymi mieściła się w przedziale 11 000 – 13 000 znaków, opatrzona przypisami i bibliografią, a także wymaganą ikonografią, nie przekraczającą liczby 5 ilustracji.

Przedmiotem pracy stały się dzieje liczącej niebawem 1000 lat Katedry Płockiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w tym jej roli wykraczającej ponad lokalną historię. Autor dokonał opisu i analizy rzutu, bryły, polichromii, rzeźby w ich historycznym rozwoju. Opisał działalność wybitnych twórców, m.in. Mistrza Riquina z Magdeburga, Bernarda de Gianotis, Abrahama van den Blocke, Domenica Merliniego, Zygmunta Vogla, Stefana Szyllera, Władysława Drapiewskiego.

Autor zwrócił uwagę na rolę biskupów płockich, wśród których byli członkowie rodów monarszych: Piastów, Wazów i Poniatowskich. Podkreślił znaczenie tak wybitnych biskupów jak fundator Aleksander z Malonne, Kanclerz Wielki Koronny Piotr Dunin Wolski, Prezes Komisji Edukacji Narodowej Michał Poniatowski, Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego Adam Prażmowski, autor pierwszej monografii Płocka Antoni Julian Nowowiejski.

Autor zauważył także, iż Katedra Płocka jest drugą po Wawelu nekropolią władców Polski. Tu pochowani zostali książęta Polski Władysław I Herman, Bolesław III Krzywousty i drugi w kolejności senior i princeps Poloniae Bolesław IV Kędzierzawy. Katedrę Płocką odwiedzili m.in. Naczelnik Państwa Polskiego Marszałek Józef Piłsudski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacy Mościcki, Ojciec Święty Jan Paweł II.

Integralną część pracy konkursowej stanowiły celnie dobrane ilustracje. Pierwsza z nich ukazywała rzut i etapy rozbudowy Katedry Płockiej. Dwie następne konfrontowały bryłę bazyliki przed i po dokonanej w latach 1901-1903 gruntownej rekonstrukcji. Ostatnie zdjęcia ukazały Kaplicę Królewską z sarkofagiem książąt Władysława I Hermana i Bolesława III Krzywoustego oraz Ojca Świętego Jana Pawła II, oglądającego jeden z najcenniejszych zabytków skarbca katedralnego – hermę św. Zygmunta fundacji króla Kazimierza Wielkiego.

Uroczystość wręczenia nagród I Ogólnopolskiego Konkursu Historii Sztuki „Sztuka i nauka” odbędzie się dnia 18 maja 2015 roku w Pałacu Alfreda Biedermanna Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie to otworzy międzynarodową konferencję naukową „Tekst a dzieło sztuki”, zorganizowaną w dniach 18-20 maja 2015 roku przez Katedrę Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrę Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrę Historii i Teorii Sztuki Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk i Ceraneum – Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja ta jest częścią programu uroczystych obchodów Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego.

http://www.historiasztuki.uni.lodz.pl/home
https://www.facebook.com/KatedraHistoriiSztukiUL
http://www.historiasztuki.uni.lodz.pl/kat/prax/ks
http://www.kfs.umk.pl
http://itmlnam.at.ua
http://ceraneum.uni.lodz.pl
https://palac.uni.lodz.pl