Po raz siódmy nasze „Ogrody” w wydawnictwie akademickim 200-letniej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – topowej uczelni na świecie

Ukazał się 91 numer czasopisma AGRICOLA Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która jako jedyna polska szkoła wyższa znalazła się w pierwszej setce uczelni rankingu QS World University Rankings serwisu TopUniversities.com. W numerze tym znajduje się podsumowanie przebiegającego m.in. pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Ambasadorów Czech, Słowacji, Litwy i Węgier III edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” pióra Marka Mroczkowskiego – historyka sztuki I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku już w 2008 roku otrzymało dla ogólnopolskiego wówczas konkursu plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” patronat honorowy oraz fundację nagrody Jego Magnificencji Rektora SGGW prof. dr. hab. Tomasza Boreckiego. Obecnie patronat honorowy sprawuje i nagrodę rektorską funduje Jego Magnificencja Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański.

Również od 2008 roku przewodniczącym jury konkursu jest nieprzerwanie prof. dr hab. Jan Rylke. To wybitny polski uczony, autorytet w dziedzinie sztuki ogrodów, artysta malarz, performer. Jest twórcą i organizatorem Katedry Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Społeczność I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku – jednej z najlepszych szkół artystycznych w Europie Środkowej – poczytuje sobie za zaszczyt możliwość współpracy z tak znanymi uczonymi, reprezentującymi jedną z najlepszych uczelni na świecie.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences) przygotowuje się właśnie do obchodów Jubileuszu 200-lecia Uczelni. Jest szkołą wyższą należącą do elitarnego grona siedmiu najlepszych uniwersytetów przyrodniczych w Europie, skupionych w Euroleague for Life Sciences.

Obecnie dostała się do pierwszej setki najlepszych światowych uczelni wysoką pozycją w dziedzinie agrokultura i leśnictwo rankingu QS World University Rankings serwisu TopUniversities.com. W rankingu tym, na dalszych pozycjach w kolejnych setkach znalazły się z pojedynczymi wydziałami: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki oraz Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza.

Najnowszy numer ekskluzywnego wydawnictwa akademickiego, jakim jest AGRICOLA, otwierają materiały z sympozjum poświęconego pamięci Księdza Kardynała Józefa Glempa, doktora honoris causa SGGW. Na dalszych stronach jest m.in. artykuł o nagrodzie im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego dla Rektora SGGW, a także dział „Odznaczenia, habilitacje, doktoraty”. W dziale „Nauka, dydaktyka” znaleźć można artykuł Marka Mroczkowskiego – historyka sztuki I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

Materiał ten podsumowuje przebieg i wyniki III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”. Ilustrowany jest fotografią laureatów i zdjęciami prac, za które jury przyznało Grand Prix oraz I nagrodę w kategorii malarstwa i I nagrodę w kategorii rysunku. Warto przypomnieć, że I nagrodę w kategorii malarstwa zdobył Sebastian Jędrzejewski z klasy trzeciej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

Bibliografia
Marek Mroczkowski, III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”, AGRICOLA PISMO SGGW, Nr 91z maja 2015 roku, s. 36-37.
http://www.sggw.pl
http://www.euroleague-study.org
http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings
http://wl.sggw.pl/news/details/qs2015
http://innpoland.pl/116885,uw-uj-sggw-i-politechnika-warszawska-w-rankingu-najlepszych-uczelni-swiata
http://www.rylke.pl/biogram.htm
http://www.rp.pl/artykul/2,1155453-Rektor-SGGW-uhonorowany-Nagroda-im–ks–bp–Romana-Andrzejewskiego.html