Uniwersytet Łódzki honoruje Sebastiana Jędrzejewskiego, Marka Mroczkowskiego i I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku [FOTO]

Uczeń klasy trzeciej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Sebastian Jędrzejewski – laureat I nagrody i historyk sztuki płockiego „Plastyka” prof. Marek Mroczkowski – opiekun naukowy laureata odebrali dyplomy, podziękowania oraz nagrody ufundowane przez Uniwersytet Łódzki w I Ogólnopolskim Konkursie Historii Sztuki „Sztuka i Nauka”. Osobny dyplom otrzymało I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku. Uroczystość odbyła się w Pałacu Alfreda Biedermanna Uniwersytetu Łódzkiego.

Zaproszenie do udziału w uroczystości wystosował prof. dr hab. Krzysztof Stefański – Kierownik Katedry Historii Sztuki Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Alina Barczyk –Przewodnicząca Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego – organizatorzy I Ogólnopolskiego Konkursu Historii Sztuki „Sztuka i Nauka”, przeznaczonego dla uczniów klas ponadgimnazjalnych szkół plastycznych w Polsce.

Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród odbyła się w Sali Kominkowej Pałacu Alfreda Biedermanna Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie to otworzyło międzynarodową konferencję naukową „Tekst a dzieło sztuki” („Text Versus a Piece of Art”), zorganizowaną w dniach 18-20 maja 2015 roku przez Katedrę Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrę Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrę Historii i Teorii Sztuki Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk i Ceraneum – Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana.

Za stołem prezydialnym zasiedli m.in. prof. dr hab. Krzysztof Stefański – Kierownik Katedry Historii Sztuki Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, dr Ewa Kubiak – Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych, Podyplomowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego i Dyrektor Centrum Ceraneum prof. dr hab. Georgi Minczew.

Wręczając Sebastianowi Jędrzejewskiemu dyplom i nagrodę za zajęcie I miejsca w kraju Przewodniczący Jury I Ogólnopolskiego Konkursu Historii Sztuki „Sztuka i Nauka” prof. dr hab. Krzysztof Stefański podkreślił równocześnie, iż wydarzenie to uświetnia otwarcie w Pałacu Alfreda Biedermanna międzynarodowej konferencji naukowej będącej częścią programu uroczystych obchodów Jubileuszu 70-lecia założenia Uniwersytetu Łódzkiego.

Dyplom z podziękowaniem i nagrodę otrzymał opiekun naukowy historyk sztuki Marek Mroczkowski. Pogratulował prof. dr. hab. Krzysztofowi Stefańskiemu – Kierownikowi Katedry Historii Sztuki Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Alinie Barczyk – Przewodniczącej Koła Naukowego Uniwersytetu Łódzkiego pomysłu przeprowadzenia w Polsce konkursu dla młodych artystów, którzy niemal codziennie mogą przebierać w konkursach plastycznych, natomiast do tej pory nie mogli wykazać się w zakresie historii sztuki. Powstała na Uniwersytecie Łódzkim koncepcja umożliwiła połączenie umiejętności plastycznych z poszukiwaniem prawdy obiektywnej w źródłach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów kultury.

Słowa te oklaskami przyjęli uczestnicy międzynarodowej konferencji „Tekst a dzieło sztuki”, wśród których byli naukowcy z Polski oraz Bułgarii, Chorwacji, Rosji, Rumunii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, a także Chile, Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Wyróżnionym płocczanom towarzyszyły uczennice klasy pierwszej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Magdalena Tomaszewska i Małgorzata Waćkowska. Grupa płocczan uczestniczyła w drugiej części uroczystości, którą otworzyła prof. Margarita Kuyumdzhieva (Sofia, Bułgaria) wykładem inauguracyjnym „Imaging the Evil in the First Chapters of Genesis: Texts behind the Images in Eastern Orthodox Art”.

Następnie rozpoczęły się równoległe panele tematyczne. Płocczanie wybrali odczyty i prezentacje: „Litanijność in pictura et scriptura. Tradycja wiersza litanijnego w malarstwie” Emiliana Prałata (Poznań, Polska), „Napisy w sztuce sakralnej Jerzego Nowosielskiego” Klaudii Świeżawskiej (Warszawa, Polska) i „Między tekstem a obrazem. O specyfice postjugosłowiańskiego dyskursu encyklopedycznego” Magdaleny Sławskiej (Wrocław, Polska).

Po przerwie kawowej szczególnie interesujące były prezentacje: „Text and Work” Steve’a Duttona (Lincoln, Wielka Brytania) oraz „Торашилди в єврейській ритуальній культурі Галичини XVIII – першої третини ХХ ст.: синтез тексту і декору” Natalii Levkovych (Lwów, Ukraina). Niezmiernie ciekawie zapowiadała się prezentacja otwierająca jeden z paneli drugiego dnia konferencji: „Text as Reinforcement, Clarification, or Superfluity in Posters: The Soviet Case” Heleny Goscillo (Ohio, Stany Zjednoczone Ameryki), a także wiele innych, czas było jednak wracać wieczorem do Płocka.

Program pobytu w Łodzi uzupełniło zwiedzanie Pałacu Poznańskiego, wybitnego przykładu rezydencjonalnej architektury eklektycznej (elementy neorenesansowe i neobarokowe) początku XX wieku. To obecnie siedziba Muzeum Miasta Łodzi, prezentująca eklektyczny wystrój z dekoracją secesyjną wnętrz pałacu jednego z łódzkich fabrykantów, „króla bawełny” Izraela Poznańskiego. Monumentalna mahoniowa klatka schodowa, przestronny gabinet, imponująca nuworyszowskim przepychem jadalnia wyłożona dębową boazerią i stiukową sztukaterią i sala balowa o świetnej akustyce kontrastują z klitkami, bo chyba tak należy określić przedzielone traktem ciemnego korytarza, niewielkie pomieszczenia w dwóch amfiladach, przeznaczone wyłącznie do użytku domowników (sypialnie, garderoby, łazienki, saloniki). Tu jednak zgromadzono dziś cenne pamiątki po wybitnych łodzianach, m.in. Władysławie Reymoncie (Nobel) i Arturze Rubinsteinie (Oskar).

Obejrzana została przy tej okazji mieszcząca się na parterze Pałacu Poznańskiego, w dawnych pomieszczeniach biurowych i giełdowych, „Galeria mistrzów polskich” – depozyt Krzysztofa Musiała, jednego z najważniejszych współczesnych mecenasów kultury i kolekcjonerów sztuki w Polsce. Podziwiać można było obrazy Olgi Boznańskiej, Józefa Brandta, Leona Chwistka, Juliana Fałata, Wojciecha Gersona, Leopolda Gottlieba, Wojciecha Kossaka, Jacka, Malczewskiego, Józefa Mehoffera, Józefa Pankiewicza, Henryka Siemiradzkiego, Jana Stanisławskiego, Wojciecha Weissa, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, a także rzeźby Xawerego Dunikowskiego, Alfonsa Karnego, Henryka Kuny, Konstantego Laszczki, Edwarda Wittiga.

Atrakcją była wystawa czasowa „Kolorowe międzywojnie. Polskie malarstwo z lat 1918-1939 z kolekcji prywatnej”. Pragnący zachować anonimowość prywatny kolekcjoner sztuki zdecydował się pokazać obrazy takich twórców, jak Eugeniusz Eibisch, Roman Kramsztyk, Tadeusz Makowski, Zbigniew Pronaszko, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Jan Wydra. Okazja była szczególna, bo zwiedzanie udało się połączyć z oprowadzaniem kuratorskim.

Vivat I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku!

Teresa Radwańska, I nagroda dla Jędrzejewskiego. Artystyczny finał w Łodzi, „Tygodnik Płocki” nr 21 (2163) z dnia 26 maja 2015 roku
http://szkolylogos.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=410:sebastian-jdrzejewski-laureatem-i-nagrody-i-ogolnopolskiego-konkursu-sztuka-i-nauka&catid=9:wydarzenia&Itemid=32
http://www.historiasztuki.uni.lodz.pl/home
http://www.historiasztuki.uni.lodz.pl/kat/prax/ks
http://www.kfs.umk.pl
http://itmlnam.at.ua
http://ceraneum.uni.lodz.pl
https://palac.uni.lodz.pl
http://www.muzeum-lodz.pl/pl/palac-poznaskich/o-palacu
http://www.muzeum-lodz.pl/pl/muzeum/wystawy/wystawa-stala-galeria-mistrzow-polskich
http://www.muzeum-lodz.pl/pl/muzeum/wystawy/wystawy-czasowe/884-kolorowe-midzywojnie

Zdjęcia: Marek Mroczkowski