I Prywatne Liceum Plastyczne – lider publikacji w „Tygodniku Płockim” wśród szkół w Płocku i na Mazowszu Północnym

I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną w Płocku, o której sukcesach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych ukazały się publikacje i fotografie w trzech majowych numerach „Tygodnika Płockiego”, czasopisma od ponad 40 lat opisującego ważne dla Mazowsza Płockiego sprawy, w tym kluczowe nie tylko dla płocczan, cywilizacyjne zagadnienie edukacji dzieci i młodzieży.

„Tygodnik Płocki” jest najstarszym i największym czasopismem na Mazowszu Północnym, ukazującym się nieprzerwanie od 1972 roku. To obecnie jeden z niewielu tygodników w kraju o kapitale polskim. Siedziba redakcji znajduje się na Starym Rynku w Płocku pod numerem 27. Redaktorem naczelnym jest Tomasz Szatkowski, wyróżniony m.in. w konkursie o nagrodę im. Władysława Grabskiego (2009), laureat dziennikarskiej nagrody „Ostre Pióro”, przyznawanej przez Business Centre Club (2006). W zespole pracują polscy dziennikarze, a także publicyści z Niemiec i Słowenii.

Pismo co tydzień ukazuje się na Mazowszu Północnym w powiatach: płockim, gostynińskim, sierpeckim i kutnowskim. Jest też wersja internetowa (pierwsza wśród czasopism regionalnych w Polsce). Stałe działy to Aktualności, Gospodarka, Kultura, Edukacja, Warto wiedzieć, Wokół nas, W regionie, Sport, Felietony. Dla lokalnych społeczności szczególnie interesujące są Wieści z…. (Gostynina, Sierpca, Gąbina, Wyszogrodu, Drobina, Raciąża, Kutna, Żychlina).

W numerach majowych Kolegium Redakcyjne “Tygodnika Płockiego” umieściło trzy ilustrowane artykuły pióra redaktor Teresy Radwańskiej, traktujące o regionalnych inicjatywach artystycznych I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku oraz sukcesach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym uczniów słynnego płockiego „Plastyka”.

W numerze 18 z dnia 5 maja 2015 roku pojawił się artykuł „Taki jest nasz krajobraz”, dokumentujący V Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój Krajobraz” oraz wernisaż wystawy pokonkursowej. Konkurs organizowany jest przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku i adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Odbywa się pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Starosty Powiatu Płockiego.

W kolejnym numerze z dnia 12 maja 2015 roku ukazał się artykuł „Porzucona Pamięć”, informujący o Grand Prix IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Portret Rodzinny. Mój dom pełen wspomnień i marzeń”, zorganizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Metropolity Lubelskiego. Nagrodę główną otrzymał Mateusz Zyznowski z klasy drugiej, którego opiekunem jest artysta plastyk prof. Anna Macionek-Stańko z I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku,.

Najnowszy artykuł pochodzi z numeru 21 z dnia 26 maja 2015 roku. To publikacja zatytułowana „I nagroda dla Jędrzejewskiego”. Omawia sukces Sebastiana Jędrzejewskiego z klasy trzeciej i wyróżnienie opiekuna prof. Marka Mroczkowskiego, historyka sztuki z I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, w I Ogólnopolskim Konkursie Historii Sztuki „Sztuka i Nauka”. Konkurs zorganizowała Katedra Historii Sztuki Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego i Koło Naukowe Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Uroczystość wręczenia nagród otworzyła Międzynarodową Konferencję Naukową „Tekst a dzieło sztuki”, zorganizowaną w Pałacu Alfreda Biedermanna w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego.

Czy jest lepsza szkoła ponadgimnazjalna, nie tylko artystyczna, w okolicy?

rad, Taki jest nasz krajobraz. Wystawa prac laureatów konkursu plastycznego, „Tygodnik Płocki” Nr 18 (2160) z dnia 5 maja 2015 roku.
rad, Porzucona Pamięć. Grand Prix dla Mateusza Zyznowskiego, „Tygodnik Płocki Nr 19 (2161) z dnia 12 maja 2015 roku.
rad, I nagroda dla Jędrzejewskiego. Artystyczny finał w Łodzi, „Tygodnik Płocki” Nr 21 (2163) z dnia 26 maja 2015 roku.
http://www.tp.com.pl
http://konfederacjalewiatan.pl/upload/centrum_prasowe/pliki/Polska_Konfedera_29_05_2006/Tygodnik_Plocki_2006_03_07__Ostre_Pioro__z_BCC_1_pdf.pdf
http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/konkursy/2014/grabski/grabski-laureaci-historia.html