Uroczyste zakończenie roku szkolnego kwiecień – czerwiec 2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 przebiegło dwuetapowo. W kwietniu pożegnaliśmy uczniów klasy czwartej liceum artystycznego, którzy otrzymując dyplom ukończenia I Prywatnego Liceum Plastycznego i uprawnienia zawodowe plastyka, przystąpili wkrótce do egzaminu maturalnego. Z tej okazji szkolny kabaret rewelacyjnie przedstawił klasyczną scenkę „Etapy dojrzewania ucznia”. W czerwcu odbyła się uroczystość dla pozostałych uczniów szkół.

Absolwenci liceum artystycznego Paulina Augustyniak, Andżelika Halińska, Przemysław Kaźmierczak, Aleksandra Osiecka, Sandra Redlicka, Karolina Rempuszewska, Paulina Różańska przystąpili w kwietniu do obrony dyplomów i egzaminu z historii sztuki. Pozytywne wyniki oznaczały formalne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych artysty plastyka, a na mocy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka w zakresie specjalizacji wystawienniczej. W maju szczęśliwcy przystąpili do egzaminu maturalnego.

Uzyskanie świadectwa dojrzałości żartobliwie skomentowali młodsi koledzy i koleżanki, wystawiając własnymi siłami klasyczną scenkę kabaretową „Etapy dojrzewania ucznia”. Wystąpili w kolejności: Tomasz Ściechowicz, Kinga Nowacka, Aleksandra Kobza, Krzysztof Jankowski, Kamila Kijewska, Damian Niewęgłowski, Radosław Sztupecki, Anna Raciniewska, Mateusz Zyznowski, lektorzy to Adrianna Jankowska i Sebastian Jędrzejewski.

W końcu czerwca nastąpiła uroczystość zakończenia roku szkolnego w pozostałych klasach I Prywatnego Gimnazjum, I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej i I Prywatnego Liceum Plastycznego. Wśród gimnazjalistów najlepsze wyniki uzyskała Natalia Krymow, członek Kadry Narodowej Polskiego Związku Pływackiego (kl. I) – 5,00. Wśród plastyków najlepsza trójka to: Sebastian Jędrzejewski (kl. III) – 5,46, Mateusz Zyznowski (kl. II) – 5,23, Karolina Boruszewska (kl. I) – 5,00.

Nagrody książkowe dla uczniów I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej otrzymała Adrianna Jarzyńska, uczestnik XVI Międzynarodowych Warsztatów Pianistycznych (kl. II) i Paulina Jakóbiak (kl. I). Osobne wyróżnienie za rzetelne i skuteczne pełnienie misji (w tym rozwiązywanie rzeczy niemożliwych) otrzymała Adrianna Jankowska (kl. III) – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Zdjęcia: Marek Mroczkowski