Folder IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”

Nakładem Szkół LOGOS w Płocku ukazał się kalendarz na 2016 rok oraz folder towarzyszący uroczystości wręczenia nagród i wernisażowi wystawy IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, organizowanego przez I Prywatne Liceum Plastyczne. Polecić warto wstęp zawierający m.in. wypowiedź Jego Ekscelencji Dušana Krištofika – Ambasadora Republiki Słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz refleksje i spostrzeżenia P.T. Członków Jury, ale przede wszystkim prace nagrodzone i wyróżnione, eksponowane tym razem w Muzeum Mazowieckim w Płocku, a pięknie sfotografowane przez Mirosława Gajewskiego.