Uroczystość wręczenia nagród i wernisaż wystawy IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” w Muzeum Mazowieckim w Płocku

W Muzeum Mazowieckim w Płocku odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wernisaż wystawy IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”. Decyzją Międzynarodowego Jury Grand Prix i I nagrodę w kategorii malarstwa otrzymał Mateusz Zyznowski (Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej) z I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. W bieżącej edycji większość nagród zdobyli uczniowie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu oraz Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie.

Wielki sukces uczniów Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu. Nagrody odebrali osobiście: Martyna Cisińska – II nagroda w kategorii malarstwa, Emilia Dawid – III nagroda w kategorii malarstwa, Martyna Pinkowska – wyróżnienie w kategorii malarstwa i Michał Zając – III nagroda w kategorii rysunku. Nagrody w drugim terminie odebrali w siedzibie I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie: I nagroda w kategorii rysunku – Katarzyna Marciniak, wyróżnienie Przewodniczącego Jury – Michalina Pisarczyk, wyróżnienie Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku – Agata Bujnicka. Wyróżniona została też Karolina Wojdyła – Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie.

Nagrody wręczali: Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewody Mazowieckiego, Jego Magnificencji Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

http://cea.art.pl/bulletin/40_Biuletyn_plstyk_ZIMA_2015.pdf
http://www.plastyczniak.opole.pl/aktualnosci/sukcesy-w-konkursie-pamietajcie-o-ogrodach
http://www.plastyk.webd.pl/nasze-sukcesy/sukcesy-artystyczne/2015-2016/item/901-nagrodzeni-w-miedzynarodowym-konkursie-plastycznym-pamietajcie-o-ogrodach

Po raz ósmy, a czwarty w międzynarodowej formule, kilkuset młodych twórców pozwoliło na nowo zakwitnąć ogrodom Europy. Na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”, organizowany przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, swe prace malarskie i rysunkowe nadesłali uczniowie dwudziestu dwóch środkowoeuropejskich szkół plastycznych. To dzieła budzące podziw i uznanie dla ich umiejętności w zakresie kompozycji, perspektywy, koloru i światłocienia. Poza biegłością warsztatową artyści wykazali się też indywidualną ekspresją, wyrażającą młodzieńczą fascynację otaczającym światem oraz chęć utrwalenia swym talentem, a przez to i ochronę jego naturalnych zasobów przyrodniczych.

Konkurs, jak co roku, otrzymał patronat honorowy szefów misji dyplomatycznych, akredytowanych w Warszawie przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator pragnie wyrazić głęboką wdzięczność Ich Ekscelencjom – Ambasadorowi Republiki Czeskiej, Ambasadorowi Republiki Słowackiej, Ambasadorowi Republiki Litewskiej i Ambasadorowi Węgier, za silne wsparcie idei wymiany doświadczeń w dziedzinie sztuk plastycznych wśród młodych Europejczyków.

Warto zwrócić uwagę na list Jego Ekscelencji Dušana Krištofíka – Ambasadora Republiki Słowackiej, który objąwszy misję dyplomatyczną w Rzeczypospolitej Polskiej korespondencję rozpoczął od złożenia pisma na ręce Małgorzaty Mroczkowskiej – Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. Czytamy w nim między innymi: Tego typu przedsięwzięcia otwierają przed młodzieżą możliwości zaprezentowania swego dorobku i talentu na międzynarodowym forum, ale także ułatwiają im nawiązanie kontaktów z podobnie uzdolnionymi rówieśnikami z innych krajów. Jestem przekonany, że to w ich rozmowach, dyskusjach i snuciu wspólnych marzeń kształtuje się nasza przyszłość, w której to właśnie oni świadomi własnych tradycji, ale też otwarci na świat i całe bogactwo innych kultur – będą świadomie decydować o jakości i walorach otoczenia, w którym przyjdzie nam żyć.

Po raz ósmy konkurs został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej jako jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych […] mających wyjątkowe znaczenie dla kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego, wysoki poziom organizacyjny i artystyczny, ustaloną renomę, zasięg międzynarodowy. Także i w tym roku swoje poparcie wyrazili Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Starosta Powiatu Płockiego i Prezydent Miasta Płocka.

W bieżącej edycji konkursu powód do szczególnej satysfakcji mogą mieć płocczanie i Mazowszanie, a to z uwagi na Grand Prix wywalczoną przez Mateusza Zyznowskiego, ucznia klasy trzeciej płockiego „Plastyka”. To uznany już talent, laureat między innymi Grand Prix IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Portret rodzinny – mój dom pełen wspomnień i marzeń”, Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Wiele nagród w kategorii malarstwa i rysunku otrzymali w tym roku uczniowie szkół plastycznych Koszalina i Opola, a także Częstochowy. Sukcesy na swym koncie mogą również odnotować autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę, w tym zagraniczni twórcy z ważnych ośrodków sztuk plastycznych w Bratysławie (SK), Kijowie (UKR) i Turnovie (CZ).

Przewodniczący Jury prof. zw. dr hab. Jan Rylke (Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) wyraził przekonanie, że to właśnie liceum plastyczne otwiera młodemu człowiekowi drzwi do życia ze sztuką. Z tych drzwi można iść w kierunku sprawności obrazowania, można w kierunku wrażliwości artystycznej, można w kierunku rozwoju intelektualnego. Oczywiście można te drogi łączyć. Temat konkursu „Pamiętajcie o ogrodach” wymagał sprawności obserwowania, wrażliwości artystycznej i pomysłu z umysłu. To wszystko widzieliśmy oglądając wasze prace.

Prof. zw. Jacek Dyrzyński (Kierownik Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) zauważył znowu zaskoczenie i kłopot. Co wybrać? Ten sam od lat temat i taka różnorodność jego interpretacji. Jury nie ma łatwego życia – określona pula nagród i wyróżnień, a także miejsc na wystawie, a tak dużo ciekawych prac. A zatem trzeba pogratulować wszystkim uczestnikom, a także organizatorom, od lat wiernie kontynuującym założenia i temat konkursu, co pozwala na śledzenie ewolucji jego postrzegania.

Prof. ASP dr hab. Tomasz Milanowski (Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) dodał: poziom prac nadesłanych na konkurs jest bardzo wysoki. Zarówno wyróżnione prace, jak i te zaklasyfikowane na wystawę pokonkursową, prezentują dużą dojrzałość młodych twórców.

Prof. SGGW dr hab. Axel Schwerk (Kierownik Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) zgodził się, że również te prace, które nie uzyskały nagrody, ale zostały wybrane na wystawę, są bardzo wysokiej wartości artystycznej […] Duża ilość doskonałych obrazów wskazuje na bardzo dobrą pracę wykonaną w szkołach artystycznych w Polsce.

Za Jonaszem Koftą powtórzmy jakże aktualne dziś przesłanie: Bluszczem ku oknom / Kwiatem w samotność / Poszumem traw / Drzewem co stoi / Uspokojeniem / Wśród tylu spraw. I udajmy się na wernisaż wystawy w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Posiada najbogatsze zbiory secesji w Polsce, a to znakomita oprawa dla prezentowanych dzieł IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”.

[WSTĘP do folderu IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”]