Widzieliśmy Romańskie Drzwi Płockie. Wczoraj i… 19 lat temu!

W ramach badań nad sztuką romańską w Polsce uczniowie klasy drugiej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku uczestniczyli w wycieczce studyjnej, którą poprowadziła z własnym referatem Karolina Boruszewska, a zdjęcia wykonała Sandra Pracz-Kudrej. Cel główny to brązowe Drzwi Płockie fundacji biskupa Aleksandra z Malonne, odlane w Magdeburgu w latach 1152-1154 dla Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Warto zauważyć, że materiał o tej niecodziennej lekcji historii odebrało na FB niemal pół tysiąca zainteresowanych. Polubiło wielu uczniów, a także m.in. Dyrektor Szkół LOGOS, Prezydent Miasta Płocka, Duces Mazovie, Dobry Płock.

Refleksjami podzieliła się absolwentka Magda Agacińska pisząc: „Moja klasa też była przy tych drzwiach z profesorem. 19 lat temu… Miałam referat. Pozdrawiam!”. Wniebowzięty prof. Marek Mroczkowski niezwłocznie odpisał: „To bardzo miła wiadomość. Pozdrawiam zdecydowanie i serdecznie!” Wymianę uprzejmości zakończyła Magda słowami: „Pozdrawiam Panie Profesorze! Wiele lekcji pamiętam do dziś.”

Oryginał Drzwi Płockich trafił do Nowogrodu w niejasnych okolicznościach, najprawdopodobniej zrabowany przez pogańskich jeszcze Litwinów, w XIV wieku intensywnie nękających najazdami Mazowsze. Wierną kopię poświęcił Prymas Polski ks. abp Józef Glemp w 1982 roku. Dzieło przedstawia głównie sceny biblijne, które uczniowie mogli z łatwością w formie quizu identyfikować. To m.in. tak znane tematy staro i nowotestamentowe, jak stworzenie Ewy, kuszenie Adama, Zwiastowanie, ucieczka do Egiptu, wjazd do Jerozolimy, Ukrzyżowanie.

Jest też kwatera z fundatorem – biskupem Aleksandrem w otoczeniu diakonów, twórcą światłego kręgu duchowieństwa mazowieckiego i mecenasem sztuki, opiekunem późniejszego princepsa i seniora Bolesława IV Kędzierzawego, a nawet postacie ludwisarzy magdeburskich Riquina i Weismutha (Riquin me fecit)

Dodatkową atrakcją była możliwość obserwowania prac renowacyjnych tysiącletniej niemal siedziby diecezji płockiej (1075). Osobne podziękowania dla przewielebnego ks. kanonika Stefana Cegłowskiego, proboszcza parafii katedralnej!