Bardzo ładna prezentacja znanych i nieznanych zdjęć absolwentów…

Uroczystości zakończenia nauki absolwentów I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku towarzyszyły wyświetlane na dużym ekranie zdjęcia z kolekcji szkolnych i prywatnych, dokumentujące różne zdarzenia z udziałem naszych abiturientów, znane i nieznane wcześniej ogółowi. Wyboru dokonała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Szkół LOGOS w Płocku Karolina Boruszewska. Zapraszamy!