Uroczystość zakończenia nauki absolwentów I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego LO im. Marceliny Rościszewskiej

W sali wystawowej Szkół LOGOS (z uprawnieniami szkoły publicznej) odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego absolwentów I Prywatnego Liceum Plastycznego (rok założenia 1993) i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej (rok założenia 1990) w Płocku. Abiturienci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły średniej, także z biało-czerwonym paskiem, nagrody, wręczone zostały tytuły zawodowe plastyka.

W uroczystości uczestniczyli absolwenci kończący naukę w średniej szkole ogólnokształcącej i plastycznej. Ci ostatni złożyli wcześniej egzaminy dyplomowe i otrzymali od Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Małgorzaty Mroczkowskiej tytuły zawodowe plastyka. Obecnie wszyscy uczestniczą w pisemnej i ustnej sesji maturalnej.

Wśród absolwentów są laureaci wielu konkursów krajowych i międzynarodowych, stypendyści Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacji Orlen. To m.in. Sebastian Jędrzejewski – Stypendysta Prezesa Rady Ministrów RP (2014, 2015), Stypendysta Fundacji Orlen (2012, 2013, 2014), laureat I nagrody III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” (2014) i I nagrody I Ogólnopolskiego Konkursu Historii Sztuki „Sztuka i nauka” (2015), Dawid Ławicki – Stypendysta Fundacji Orlen (2014), laureat I nagrody III Międzynarodowego Biennale Miniatur „Początek był w Polsce…” (2014), Inez Zapora – twórca wizualizacji i scenografii do spektaklu „Wyspa Hobsona” Stefana Themersona w inscenizacji Mariusza Pogonowskiego w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku (2015), Adrianna Jarzyńska – uczestnik XVI Międzynarodowych Warsztatów Pianistycznych w Warszawie (2015).

Uroczystość uświetniło wręczenie dyplomów Uniwersytetu Łódzkiego dla ucznia klasy trzeciej Mateusza Zyznowskiego za zajęcie I miejsca w II Ogólnopolskim Konkursie Historii Sztuki „Sztuka i Nauka” i dla absolwenta Sebastiana Jędrzejewskiego, który przed rokiem też napisał najlepszą w Polsce konkursową pracę naukową. Dyplom z podziękowaniem otrzymał historyk sztuki prof. Marek Mroczkowski i I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku.

Dyrektor Małgorzata Mroczkowska pogratulowała absolwentom sukcesów. Podziękowała też młodzieży i ich rodzicom za okazane przed laty zaufanie, jakim obdarzyli Szkoły LOGOS oraz pedagogów i artystów. Przedstawiciele absolwentów skierowali słowa podziękowania za spędzone lata nauki i twórczej pracy do dyrektorów, swoich wychowawców, członków Rady Pedagogicznej i Rady Artystycznej oraz pracowników administracyjnych i porządkowych Szkół LOGOS.

Uroczystości towarzyszyły wyświetlane zdjęcia z kolekcji szkolnych i prywatnych, dokumentujące różne zdarzenia z udziałem absolwentów, znane i nieznane wcześniej ogółowi. Wyboru dokonała uczennica klasy drugiej Karolina Boruszewska. Wydarzenie uświetnił występ kabaretu w wykonaniu niepowtarzalnej klasy drugiej „Plastyka”. W programie znalazła się między innymi klasyczna już scenka lekcji historii z prof. Markiem Mroczkowskim, w którego tradycyjnie i z upodobaniem wciela się od pewnego czasu Jakub Makowski. Opiekunem trupy teatralnej jest prof. Ewa Wojtysiak-Szczepańska, oprawcą muzycznym prof. Cezary Szymczak.

Nie udało się jedynie otworzyć kasy pancernej w pracowni historii i historii sztuki, ale o tym przy innej okazji…

Zdjęcia Marcin Mroczkowski