„Hall of Fame” Szkół LOGOS w Płocku

„Hall of Fame” Szkół LOGOS w Płocku to ponad 300 dyplomów, które zdobią parter gmachu przy ulicy Sienkiewicza 26. Wśród nich są m.in. 23 dyplomy Stypendystów Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Ponadto dyplomy laureatów światowego konkursu Sister Cities International, konkursów ogólnopolskich i o zasięgu europejskim.

W „Aktualnościach”: dyplomy Sebastiana Jędrzejewskiego – Stypendysty Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Mateusza Zyznowskiego – Stypendysty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, laureata dwóch ogólnopolskich konkursów (a także międzynarodowego konkursu przed rokiem) oraz dyplomy Uniwersytetu Łódzkiego dla prof. Marka Mroczkowskiego i I Prywatnego Liceum Plastycznego, a także najnowsza publikacja w „Tygodniku Płockim” (jeszcze w kioskach!).
Gratulujemy sukcesów wszystkim wyróżnianym od 1990 roku uczniom i pedagogom.