V MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY PAMIĘTAJCIE O OGRODACH. PRZECIEŻ STAMTĄD PRZYSZLIŚCIE…

V MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY PAMIĘTAJCIE O OGRODACH. PRZECIEŻ STAMTĄD PRZYSZLIŚCIE…
(International Art Competition Remember the Gardens. But there came…)

REGULAMIN
V MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
PAMIĘTAJCIE O OGRODACH. PRZECIEŻ STAMTĄD PRZYSZLIŚCIE…
Organizator Główny Konkursu
I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku

Współorganizatorzy
Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

I. Cele Konkursu
Wykonanie prac malarskich lub rysunkowych, których motywem przewodnim będzie ogród w różnorodnych aspektach.
Promocja utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i twórczo aktywnej.
Prezentacja prac malarskich lub rysunkowych uczniów szkół artystycznych.
Inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności malarskich lub rysunkowych.
Wymiana doświadczeń uczniów szkół artystycznych i prezentacja dokonań w zakresie sztuk plastycznych.
Wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie metod pracy w ramach przedmiotów artystycznych.

II. Warunki uczestnictwa
Konkurs przeznaczony jest dla młodych twórców z liceów plastycznych oraz ogólnokształcących szkół sztuk pięknych.
Zasięg konkursu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Europy Środkowej.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.szkolylogos.edu.pl i jest jedynym dokumentem określającym jego zasady.
Każdy uczestnik konkursu nadsyła maksymalnie dwie prace (malarskie lub rysunkowe), wykonane w technice dowolnej, o wymiarach max. 100 x 70 cm (B1), min. 30 x 20 cm (A4).
Prace biorące udział w konkursie muszą stanowić własność autora.
Na odwrocie każdej pracy należy umieścić ośmioznakowe godło składające się z ciągu liter lub cyfr.
Do każdej pracy należy dołączyć w oddzielnej zamkniętej kopercie kartę zgłoszenia zgodną z ustalonym przez organizatora wzorem.
Na karcie zgłoszenia należy umieścić godło identyczne z godłem opisanej pracy.
Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów itp. oraz publikacji nadesłanych prac w mediach telewizyjnych,
internetowych, prasowych i innych oraz prezentacji nagrodzonych prac na wystawach bieżących i retrospektywnych bez uiszczania autorom honorariów.

III. Terminy i adresy
Prace z kartami uczestnictwa będą przyjmowane do dnia 4 listopada 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Adres organizatora: I Prywatne Liceum Plastyczne, ul. Sienkiewicza 26, 09-402 Płock, Polska.
Kwalifikacji prac na wystawę oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu, powołane przez Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, składające się z przedstawicieli świata nauki, sztuki i edukacji.
Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Płockiej Galerii Sztuki, a następnie w Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia wystawy pokonkursowej dnia 25 listopada 2016 roku.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach listownie lub pocztą elektroniczną.

IV. Nagrody
Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody:
Grand Prix V Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…
Nagroda I, II i III w dwóch kategoriach: malarstwa i rysunku oraz prace wyróżnione.
Nagroda Przewodniczącego Jury oraz wyróżnienie Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.
Nagrodzeni uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
Wyróżnieni uczestnicy wystawy pokonkursowej otrzymają dyplomy i wydawnictwa z reprodukcjami prac.

KARTA ZGŁOSZENIA
V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
PAMIĘTAJCIE O OGRODACH. PRZECIEŻ STAMTĄD PRZYSZLIŚCIE…

Praca malarska lub

rysunkowa Nr 1

Praca malarska lub

rysunkowa Nr 2

    (ośmioznakowe godło)

    (ośmioznakowe godło)

Autor:

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………….

Uczeń klasy ……………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………………………….

Adres szkoły ……………………………………………………………………………………………………………….

Telefon ……………………………………………………………………………………………………………….

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………….

Strona www ……………………………………………………………………………………………………………….

Opiekun artystyczny:

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł pracy (mal./rys.) Nr 1 ………………………………………………………………………………………………………

Tytuł pracy (mal./rys.) Nr 2 ………………………………………………………………………………………………………

Prezentowana praca jest mojego autorstwa

(Miejscowość i data) ……………………………………………………………………………………………………………

(Czytelny podpis) ………………………………………………………………………………………………………………….

Przesłanie pracy na V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PAMIĘTAJCIE O OGRODACH. PRZECIEŻ STAMTĄD PRZYSZLIŚCIE… jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu powyższego Konkursu.

Uwaga:

 • Praca musi być opatrzona ośmioznakowym godłem na odwrocie

 • Karta zgłoszenia musi być wypełniona czytelnie

 • Karta zgłoszenia w zaklejonej kopercie musi być skutecznie przymocowana na odwrocie pracy

I Private Upper Secondary Art School in Plock                           Plock, September 12, 2016

To Art Schools Headmasters/Headmistresses

from the Czech Republic, Hungary, the Republic of Lithuania, the Republic of Poland, the Slovak Republic and Ukraine

Dear Sirs!

On behalf of the organizers, I cordially invite all students interested in drawing and painting to participate in the 5th International Art Competition Remember the Gardens. But there came…

The competition’s aim is to present and promote artistically talented young people from art schools in Central Europe.

The International Art Competition Remember the Gardens. But there came… is held under the patronage of:

 • His Excellency the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland – Piotr Gliński

 • His Excellency the Ambassador of the Republic of Lithuania in Poland – Šarūnas Adomavičius

 • His Excellency the Ambassador of the Czech Republic in Poland – Jakub Karfík

 • His Excellency the Ambassador of the Slovak Republic in Poland – Dušan Krištofík

 • His Excellency the Ambassador of Hungary in Poland – Iván Gyurcsik

The 5th International Art Competition Remember the Gardens. But there came… is organized by the I Private Upper Secondary Art School in Plock in cooperation with The Department of Landscape Architecture, Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture of the Warsaw University of Life Sciences, The Faculty of Graphic Arts and the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Warsaw in the Republic of Poland.

The inspiration for the previous nationwide editions (2008-2011), and the previous international editions (2012-2015), as well as the current international edition (2016), comes from the famous music composition Remember the Gardens by Jonasz Kofta (1942-1988) – an eminent Polish poet, playwright, satirist and singer.

Yours faithfully,

Małgorzata Mroczkowska

The Headmistress of the I Private Upper Secondary Art School in Plock, Republic of Poland

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I Private Upper Secondary Art School 09-402 Plock Henryk Sienkiewicz Street 26 Poland

+ 48 24 364 07 20 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ” style=”color: rgb(62, 61, 61); outline: none; text-decoration: none; font-weight: 400;”>logos1990lp@go2.pl www.szkolylogos.edu.pl www.facebook.com/szkolylogos

International Art Competition Remember the Gardens. But there came…

Official Rules and Regulations

Organizer:

 • I Private Upper Secondary Art School in Plock, POLAND.

Co-organizer:

 • The Department of Landscape Architecture, Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture of the Warsaw University of Life Sciences, POLAND.
 • The Faculty of Graphic Arts and the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Warsaw, POLAND.
 1. Purposes:

 1. Creating painting or drawing works related to the Garden motif in various aspects.

 2. Promoting talented young people, sensitive to the beauty of art and artistically active.

 3. Presenting paintings and drawings of the art schools’ students.

 4. Inspiring young artists to develop their painting and drawing skills.

 5. Exchanging the experience of the art schools’ students and presenting their artistic achievements.
 6. Exchanging the experience of the art schools’ teachers.

 1. Conditions of participation:

 1. Competition is open to young artists attending upper secondary art schools and secondary schools of fine arts.

 2. The geographical range of the competition encompasses the territory of the Republic of Poland and central Europe.
 3. The Official Rules and Regulations document is available on the following website: www.szkolylogos.edu.pl

and is the only document which determines the rules of the 5th International Art Competition Remember the Gardens. But there came…

 1. Each participant is allowed to send maximum two works: paintings or drawings in optional technique. Minimum format 30×20 cm (A4), maximum format 100×70 cm (B1).
 2. Works must be original and be the creation of the participants.

 3. Each work should be accompanied (on the reverse) with the 8-sign emblem comprising of 8 letters or numbers in a sequence. Official registration form (according with the specimen provided by the organizer) should be attached to each work in a separate closed envelope.
 4. The 8-sign emblem on the reverse of the work should be also included in the registration form.
 5. The organizer reserves the right to use and reproduce by means of photographs, slides or any form the participants’ works in promotional booklets and literature, to publish participants’ works in the media: TV, the Internet and press and to display awarded participants’ works on the current and retrospective exhibitions without paying any fees or royalties.
 1. Dates and addresses:

 1. Works together with the registration forms must be sent by no later than November 4, 2016.
 2. Works together with the registration forms are to be posted to the organizer’s address:

I Private Upper Secondary Art School

HENRYK SIENKIEWICZ STREET 26

09-402 Plock

POLAND

 1. The Jury appointed by the Director of the Department of Art and Culture Education of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland will judge and award the accepted competition works on November, 2016.
 2. The Jury comprises of fifth members – representatives of art, science and education fields.
 3. The post-competition exhibition will be held in the Plock Art Gallery and Wladyslaw Grabski Main Library of the Warsaw University of Life Sciences, POLAND.
 4. Awards will be given during the launch of the post-competition exhibition in the Plock Art Gallery on November 25, 2016.
 5. Winners will be announced on the website: www.szkolylogos.edu.pl.
 1. Awards:

 1. The awards are as follows:

  • Grand Prix of the 5th International Art Competition Remember the Gardens. But there came…
  • 1st, 2nd and 3rd Prize in each Painting and Drawing category and Honorable Mentions.
  • Prize of the Chairman of the Jury and Honorable mention of the Headmistress of I Private Upper Secondary Art School in Plock.
  • The winners will receive valuable awards endowed by the organizers and sponsors.

   REGISTRATION FORM

   5th International Art Competition Remember the Gardens. But there came…

   Painting/drawing*

   No 1

   Painting/drawing*

   No 2

       (8-sign emblem)

       (8-sign emblem)

   Author/artist:

   First name ………………………………………… Last name ……………………………………………

   Class ……………………………………………………………………………………………………………….

   School name ……………………………………………………………………………………………………………….

   School address ……………………………………………………………………………………………………………….

   Phone number ……………………………………………………………………………………………………………….

   Fax ……………………………………………………………………………………………………………….

   E-mail ……………………………………………………………………………………………………………….

   Website ……………………………………………………………………………………………………………….

   Artistic tutor:

   First name ………………………………………… Last name …………………………………………..

   Painting/drawing*

   No 1 title ……………………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………………….

   Painting/drawing*

   No 2 title ……………………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………………….

   I am submitting original work of my own creation.

   (place and date) ………………………………………….. (legible signature) ………………………..……………………………

   Sending the competition works constitutes full acceptance of the Official Rules and Regulations of the 5th International Art Competition Remember the Gardens. But there came…

   • Each work must be labelled with the 8-sign emblem (on the reverse).
   • Registration form must be attached on the reverse of each work in a closed envelope.

   delete where inapplicable

PLACEHOLDER

PLACEHOLDER

PLACEHOLDER

PLACEHOLDER

PLACEHOLDER

PLACEHOLDER

PLACEHOLDER

PLACEHOLDER

PLACEHOLDER

PLACEHOLDER

PLACEHOLDER

PLACEHOLDER

PLACEHOLDER

PLACEHOLDER

PLACEHOLDER

PLACEHOLDER

PLACEHOLDER

Autor: Marek Mroczkowski