Folder wystawy prac V Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”

Uroczystości wręczenia nagród oraz wernisażowi wystawy V Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” w Płockiej Galerii Sztuki towarzyszyła prezentacja wydawnictw drukowanych nakładem Szkół LOGOS w Płocku. To kalendarz na 2017 rok oraz folder wystawy. Publikacje zawierają reprodukcje prac laureatów oraz reprezentatywnych prac niemal wszystkich szkół plastycznych autorstwa fotografika prof. Mateusza Nadrowskiego, poprzedzone wstępem historyka sztuki prof. Marka Mroczkowskiego, eksperta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.