Wręczenie nagród i wernisaż wystawy V Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” w Płockiej Galerii Sztuki

Pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i z rekomendacją Narodowego Centrum Kultury wręczono nagrody V Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”. Laureatka Grand Prix Klaudia Gurbin, nagrodzone w kategorii rysunku Daria Tracz i Emilia Łukowiak, art. plast. Krzysztof Swaryczewski przybyli z Liceum Plastycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Płocki „Plastyk” reprezentowała Kinga Skupień i art. plast. Anna Macionek-Stańko. Nagrody wręczali: Dyrektor Małgorzata Mroczkowska, Przewodniczący Jury prof. dr hab. Jan Rylke i prof. dr hab. Axel Schwerk, sponsorujący wydarzenie młodzi biznesmeni Hubert Matusiak (Rinkon) i Marcin Mroczkowski (MMMotors). Koncertowali lider Fusion Generation Project Dariusz Petera (piano) i Krzysztof Kralka (sax).

W V Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” uczestniczyli uczniowie z rekordowej ilości trzydziestu jeden szkół plastycznych z Polski i z zagranicy. Tegoroczna edycja (dziewiąta w formule ogólnopolskiej) zachęciła wielu młodych artystów, by zmierzyć się z uniwersalną problematyką, zarysowaną przed półwieczem w słynnej kompozycji Jana Pietrzaka do wiersza Jonasza Kofty. Wyzwaniem stają się bowiem narastające problemy łacińsko-chrześcijańskiego kręgu kulturowego, zagrożonego postępami globalizacji, dekonstruowanego od wewnątrz postmodernistyczną anomią. Obserwowane dziś zderzenie cywilizacji niesie zagrożenie dla europejskiego ładu i bezpieczeństwa, rodzi niepokój, ale też jednostki twórcze i energiczne zachęca do stawienia mu czoła. Niepokój zaś może ukoić przyroda, bo, jak pisał poeta, W żar epoki użyczą wam chłodu/Tylko drzewa, tylko liście…

Niektóre spośród nadesłanych prac pokazują ogród w zdegradowanej, a jednak odradzającej się rokrocznie perspektywie. Inne wprowadzają widza w przestrzeń pełną tajemnic, wręcz odrealnioną. Są obrazy, gdzie ogród jest pretekstem do reminiscencji beztroskiego dzieciństwa, rodzących się w młodości uczuć, a też i takie, w których ramach tętni życie codzienne otaczającej nas flory i fauny. Pięknie rozkwitły w Płocku ogrody Europy Środkowej, ponieważ kilkuset młodych twórców poświęciło swój czas, by udowodnić zainteresowanie otaczającym światem, a przy okazji podzielić się posiadaną wiedzą i sporymi już umiejętnościami w zakresie malarstwa i rysunku. To też zasługa opiekunów artystycznych, którzy czuwali nad zagadnieniami kompozycji, perspektywy, koloru i światła.

Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i członek Jury dr hab. prof. ASP Tomasz Milanowski podkreślił: Kolejna, bardzo udana odsłona konkursu „Pamiętajcie o ogrodach” przygotowanego przez liceum plastyczne w Płocku odkrywa nowe talenty i tendencje w sztuce młodych artystów – przyszłych absolwentów szkół artystycznych. Nadesłane prace prezentują wysoki poziom i bardzo ciekawe spojrzenie najmłodszej generacji twórców.

Prof. zw. Jacek Dyrzyński – Kierownik Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, b. Dziekan Wydziału i Prorektor ASP, powiedział: Miałem przyjemność zapoznania się z efektami kolejnej edycji konkursu „Pamiętajcie o ogrodach”. Uważam, że zarówno efekty artystyczne i wartości nadesłanych prac w wielu wypadkach potwierdzają wysoki poziom nauczania, jak też zaangażowania uczestników. 31 szkół biorących udział w tym zdarzeniu jest dowodem sprawności organizatorów oraz uznania dla uniwersalności tematu. Sądzę, że wyniki tej konfrontacji, podobnie jak w poprzednich latach, zachęcą organizatorów do kolejnych edycji – usatysfakcjonuje to wszystkie zainteresowane strony. Warto podtrzymywać tę tradycję.

Ideę Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” podzielają szefowie misji dyplomatycznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Litwy w Polsce. Społeczność I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku pragnie przy tej okazji wyrazić głęboką wdzięczność Ich Ekscelencjom – Ambasadorowi Republiki Czeskiej, Ambasadorowi Republiki Słowackiej, Ambasadorowi Węgier i Ambasadorowi Republiki Litewskiej, za wsparcie patronatem honorowym programu wymiany przez młodych Europejczyków doświadczeń w dziedzinie sztuk plastycznych.

Założenia te uznał między innymi Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Słowackiej Dušan Krištofík, który napisał: W pełni popieram Państwa inicjatywę w przekonaniu, że stwarza ona utalentowanej młodzieży z państw naszego regionu Europy znakomitą okazję do zaprezentowania swych osiągnięć oraz spotkania z rówieśnikami z sąsiednich krajów, z którymi najłatwiej im zapewne porozumieć się uniwersalnym językiem sztuki […] wierzę, że to jeden z najlepszych sposobów, by poszerzać horyzonty młodych ludzi i umożliwiać im nawiązywanie ponadnarodowych przyjaźni, sprzyjających zacieśnianiu wzajemnych stosunków, tolerancji i integracji.

Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Czeskiej dr Jakub Karfik napisał z kolei: Państwa konkurs to niewątpliwie ciekawa okazja dla utalentowanej plastycznie młodzieży z Europy Środkowej do zaprezentowania swojej twórczości poza granicami swojego kraju. To także możliwość zaznajomienia się z ciekawymi pomysłami i młodymi osobami o podobnych zainteresowaniach z innych europejskich krajów. A właśnie takie bezpośrednie więzi mieszkańców naszych krajów są podstawą do dalszej integracji europejskiego społeczeństwa.

Jego Ekscelencja Ambasador Węgier dr Iván Gyurcsík dodał: It is an honor to me to grant patronage to such an outstanding event promoting the talented youth from the art schools from Central Europe.

Na mocy decyzji Wicepremiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr. hab. Piotra Glińskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkurs już po raz dziewiąty z rzędu został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej jako jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych […] mających wyjątkowe znaczenie dla kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego, wysoki poziom organizacyjny i artystyczny, ustaloną renomę, zasięg międzynarodowy.

Należy też przytoczyć wypowiedzi pozostałych patronów honorowych. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera napisał: m.in.: Zafascynowanie przyrodą i piękno ukształtowanych przez człowieka ogrodów może być, jak widać, doskonałą inspiracją dla młodych twórców, o czym świadczy duże zainteresowanie konkursem nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik: Życzę pomyślnego przebiegu wydarzenia, które daje uczniom możliwość zaprezentowania swoich zdolności artystycznych, a także jest okazją do rozwijania wyobraźni i kreatywności plastycznej. Wierzę, że tegoroczna edycja konkursu, podobnie Jak poprzednie, zakończy się sukcesem i na długo zapadnie w pamięć uczestników.

Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska: Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie młodzieży do doskonalenia umiejętności malarskich i rysunkowych w zakresie sztuk plastycznych i metod pracy w ramach przedmiotów artystycznych.

Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek: Odnoszę się […] z ogromnym, szacunkiem i podziwem do cennego przedsięwzięcia promującego twórczą aktywność artystyczną utalentowanej młodzieży reprezentującej Ziemię Płocką na wernisażach o zasięgu międzynarodowym.

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski: Cieszę się, że przed nami już V edycja konkursu, który co roku prezentuje utalentowaną plastycznie młodzież z Europy Środkowej. Jestem pewien, że takie działanie umożliwi uczniom konfrontację swoich umiejętności na szerszym forum, zachęcając przy tym do twórczości i doskonalenia ich warsztatu artystycznego.

Warto podkreślić, że patronat honorowy objął trzeci już z kolei Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wybrany w tym roku na kadencję 2016-2018 Jego Magnificencja prof. dr hab. Wiesław Bielawski napisał: Serdecznie dziękuję za propozycję objęcia patronatem V Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”, którą z ogromnym zadowoleniem przyjmuję.

Przewodniczący Jury V Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” prof. zw. dr hab. Jan Rylke – twórca i organizator Katedry Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, podzielił się taką oto refleksją: Sztuka ogrodowa od kilku lat staje się bardzo popularną dziedziną. Coraz szerzej jest też rozumiana. Widzimy to także przeglądając prace nadesłane na konkurs. Sam, po skończeniu liceum plastycznego i akademii sztuk pięknych trafiłem na uczelnię rolniczą i zakochałem się w przyrodzie. Piękno sztuki i piękno przyrody spoglądają na siebie z upodobaniem. Będzie piękna wystawa w bardzo dobrej galerii i wszyscy będą mogli przypomnieć sobie ogrody, które są tłem dla prezentowanych prac.

Uroczystość wręczenia nagród i wernisaż wystawy poprzedził występ lidera Fusion Generation Project Dariusza Petery (piano) z towarzyszącym mu Krzysztofem Kralką (sax). Muzycy wprowadzili uczestników uroczystości w znakomity nastrój wykonując następujące utwory: Autumn Leaves Josepha Kosmy, My One, My Only One Guy Wooda, Polskie Drogi Andrzeja Kurylewicza oraz oczywiście Pamiętajcie o ogrodach Jana Pietrzaka do słów Jonasza Kofty.

Poprzednie edycje konkursu miały swój finał w najbardziej prestiżowych miejscach wystawowych Płocka – Muzeum Diecezjalnym im. bł abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i w Muzeum Mazowieckim. W tym roku Płocka Galeria Sztuki już po raz drugi otrzymała możliwość prezentacji dzieł tego renomowanego konkursu. Staraniem I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku uroczystość wręczenia nagród i wernisaż wystawy uzyskały patronat medialny i status wydarzenia rekomendowanego przez stworzony w Narodowym Centrum Kultury portal „Kultura Dostępna” programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiał w formie kalendarza na 2017 roku i prezentowanego tu folderu wystawy wydały drukiem Szkoły LOGOS w Płocku, ze wstępem historyka sztuki i eksperta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP prof. Marka Mroczkowskiego i zdjęciami fotografika prof. Mateusza Nadrowskiego.

https://kulturadostepna.pl/wydarzenie/v-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny–pamietajcie-o-ogrodach–przeciez-stamtad-przyszliscie—
http://szkolnictwoartystyczne.mk.gov.pl/index.php?page=calendar.Event&id=881
http://www.lpla.edu.gorzow.pl/?miesiac=&page=1
Lena Szatkowska, Wystawa pokonkursowa w Płockiej Galerii Sztuki, „Tygodnik Płocki” nr 47 z dnia 22 listopada 2016.
Lena Szatkowska, Najpiękniejsze ogrody zakwitły w Płocku, „Tygodnik Płocki” nr 49 z dnia 6 grudnia 2016.