Wizyta krewnych Władysława Drapiewskiego w Płocku

Do przyjmującego imię Władysława Drapiewskiego I Prywatnego Liceum Plastycznego przybyli krewni Mistrza – Tomasz i Maria Zywertowie z Pelplina, z synem Michałem. Państwo Zywertowie to absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, konserwatorzy i restauratorzy dzieł Władysława Drapiewskiego. Są też autorami m.in. heraldycznego pocztu biskupów płockich w Bazylice Katedralnej pw. Najświętszej Marii Panny w Płocku (1987).

W sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego odbyło się spotkanie Państwa Zywertów z dyrektorami, profesorami i uczniami. W drugiej części dnia na zaproszenie Katarzyny Góralskiej, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, goście wraz z przedstawicielami Szkół LOGOS zwiedzili najstarszą polską szkołę.

Celem głównym była odrestaurowana (2014) przez dyrektor Renatę Kutyło-Utzig kaplica szkolna pw. św. Kazimierza z polichromią Władysława Drapiewskiego (1926-1930), obecnie aula szkolna. Wizytę zakończyły wpisy do księgi pamiątkowej „Małachowianki”. Dzień podsumowany uroczystym obiadem wydanym przez rodzinę Mroczkowskich na cześć znakomitych gości.