Uroczystość nadania imienia Władysława Drapiewskiego I Prywatnemu Liceum Plastycznemu w Płocku

Dnia 26 stycznia br. odbyła się uroczystość nadania imienia Władysława Drapiewskiego I Prywatnemu Liceum Plastycznemu w Płocku. Z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia w życiu szkolnej społeczności goszczono krewnych artysty oraz przedstawicieli miasta i regionu.

Uroczystość nadania imienia szkole rozpoczęła się od Mszy św. w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny w Płocku, gdzie do zgromadzonych kierował homilię ks. Biskup Roman Marcinkowski nawiązując do ,,Listu do artystów” (1999) Jana Pawła II: ,,zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki”.

W świątyni zgromadzili się honorowi goście, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i okoliczni mieszkańcy otoczeni polichromiami Władysława Drapiewskiego, wykonanymi na początku XX wieku, przedstawiającymi m.in. sceny biblijne, postacie świętych i monarchów.

Po mszy świętej uroczystość przeniosła się do szkoły, gdzie w obecności zaproszonych gości, członków Rady Artystycznej oraz uczniów głos zabrali Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Małgorzata Mroczkowska oraz historyk sztuki prof. Marek Mroczkowski przedstawiając dzieje liceum i osiągnięcia, począwszy od założenia w 1993 roku. Odczytane zostały adresy gratulacyjne, m.in. od Marszałka Województwa Mazowieckiego, Przewodniczącego Rady Miasta Płocka oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, gdzie niedawno odrestaurowano polichromię artysty.

Następnie proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski opowiedział historię powstania polichromii w płockiej katedrze. Krótko wypowiedział się, nie kryjąc wzruszenia, artysta malarz i konserwator dzieł sztuki Tomasz Zywert, wnuk artysty malarza Leona Drapiewskiego – młodszego brata Władysława, który wspominał osobiste spotkania z utalentowanym „wujkiem”.

Przybliżono życiorys Władysława Drapiewskiego (1876-1961) występem uczniów klasy III liceum plastycznego, z którego poznaliśmy szczegóły z jego biografii – urodziny w Gackach, studia w Międzynarodowej Szkole Malarstwa Kościelnego w Kevelaer, podróże do Rzymu, Berlina, Monachium i Paryża, autorstwo około stu dwudziestu polichromii, odznaczenie przez Ojca Świętego Piusa XI Krzyżem Laterańskim oraz przez Piusa XII Krzyżem Komandorskim Świętego Grzegorza Wielkiego.

O wysokiej randze wydarzenia świadczą patronaty medialne Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, „Kultury Dostępnej” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ,,Mapy szkolnictwa artystycznego” Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Patroni projektu to. m.in. Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Katedra Płocka.

Uroczystość odbywająca się na sali wystawowej ubogacona została wystawą poświęconą patronowi z dokumentami z archiwum rodzinnego, reprodukcjami katedralnych polichromii oraz linorytami inspirowanymi sztuką Władysława Drapiewskiego autorstwa uczniów Plastyka.

Pomiędzy kilkoma gablotami z unikatowymi fotografiami malarza, jego listami i dziennikiem, czy papieskimi odznaczeniami, szczególną wyjątkowość dostrzec można w szkicownikach Mistrza. Uchwycenie postaci bliskie renesansowym wzorcom, złożona kolorystycznie ornamentyka roślinna, a także stosowane techniki chryzografii budzą w umyśle podziw dla nieustającej fascynacji sztuką sakralną artysty, towarzyszącej mu podczas licznych podróży. Rysunki zachowane przez lata doczekały się godnego otworzenia na światło dzienne i mogą w końcu przemówić o wielkości naszego patrona – Władysława Drapiewskiego.