Ekskluzywne studia ikonograficzne w sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego

Przez kilka kolejnych dni uczniowie wszystkich klas I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego mogli przeglądać i analizować szkicowniki Mistrza z lat 1896-1909, wypożyczone na wystawę z Pelplina. W tym celu otwarte zostały zamki muzealnych gablot i każdy mógł wziąć do ręki te unikatowe źródła, dokumentujące przed ponad stu laty artystyczne zainteresowania i rzetelne studia ikonograficzne artysty i patrona naszej szkoły.

To m.in. znakomite ołówkowe portrety osób kręgu rodzinnego. Ponadto przerysy ikonografii z licznych podróży po Europie, a wśród nich np. hafty sukni św. Marii z cesarskiej katedry pw. Najświętszej Marii Panny w Akwizgranie, geometria maswerków, kolory polichromii kościoła św. Apostołów w Kolonii, liternictwo skryptoriów benedyktyńskich, mozaiki Pompejów etc.

Duże zainteresowanie wzbudziły przerysy z użyciem chryzografii ornamentów przedsionka katedry pw. św. Marka w Wenecji. Kontrastował z tym rysunek podpisany „Kącik mojej sypialni w Kevelaer” (1899), który wzruszał ukazaniem niezwykle skromnych warunków mieszkania Władysława Drapiewskiego podczas studiów artystycznych w Niemczech.