W Muzeum Mazowieckim uroczystość wręczenia nagród VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”

Niemal wszyscy (10/12) laureaci (Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Gronowo Górne, Łuck, Nałęczów, Płock, Tarnów) odebrali osobiście nagrody VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, ufundowane m.in. przez MKiDN, Starostę Płockiego, Przewodniczącego Jury i Dyrektora „Plastyka”.

Podziękowanie za szczególne sukcesy pedagogiczne i artystyczne otrzymał Juliusz Piechocki (Liceum Plastyczne w Gorzowie Wielkopolskim), a także Przewodniczący Jury i dyrektorzy „Plastyka”.

Obecni byli m.in. profesorowie Jan Rylke (PL), Axel Schwerk (DE), Dmytro Tkanko (UA), przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody, Marszałka, Starosty, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W części muzycznej wystąpił Rafał Siudym z klasy trzeciej płockiego „Plastyka” (voc.) oraz kwartet jazzowy Dariusza Petery (piano) i Piotra Jędraszczaka (sax). Muzeum Mazowieckie reprezentowali dyrektor dr Tomasz Kordala i Małgorzata Kwiatkowska.

Foto Aleksandra Jabłońska (klasa I B).

Autor: Marek Mroczkowski