Sandra Pracz-Kudrej – Stypendystką Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska w adresie gratulacyjnym dla Dyrekcji i Rady Pedagogicznej I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku napisała m.in.: „Świadczy to o wytrwałej i konsekwentnej pracy ucznia oraz skuteczności działań na rzecz jakości kształcenia realizowanych przez nauczycieli i kadrę kierowniczą szkoły”.

Stypendia przyznane przez Premier RP Beatę Szydło dla najlepszych uczniów szkół średnich wręczała w Płocku I Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek. Uroczystość odbyła się w Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego im. bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego.

Zdjęcia – Alicja Dziedzic z klasy I B „Plastyka”.

Autor: Marek Mroczkowski