Absolwenci_2018 i pierwszy dzień egzaminu dyplomowego

Na zdjęciu Karolina Boruszewska, Barbara Burzyńska, Karol Cybulski, Aleksandra Kobza, Dominik Krupiński, Janina Krysztoforska, Weronika Lewandowska, Jakub Makowski, Andżelika Miszczuk, Kinga Nowacka, Sandra Pracz-Kudrej, Natalia Rutkowska, Przemysław Sztupecki, Radosław Sztupecki, Magdalena Tomaszewska, Małgorzata Waćkowska, Joanna Wysibirska.

Na zdjęciach także wychowawca klasy artysta plastyk Anna Macionek Stańko oraz dyrektorzy I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego Małgorzata i Marek Mroczkowscy.

Absolwenci przystąpili do egzaminów dyplomowych. Za nami historia sztuki – osiem ocen bardzo dobrych! W powołanej przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej zasiadali pierwszego dnia eksperci Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego Małgorzata Mroczkowska oraz egzaminator maturalny z historii sztuki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Marek Mroczkowski, a także artysta plastyk Maciej Jeziórski i artysta plastyk Magdalena Sikorska-Tokarska.