Dyplom_2018. Tak wyglądała obrona w „Plastyku”

Przed Maturą_2018 obrona prac dyplomowych w Sali Wystawowej i Płockim Ogrodzie Sztuki I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego. Ponad połowa ocen bardzo dobrych. Absolwenci otrzymali uprawnienia i tytuły zawodowe plastyka nadane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, powołaną przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

W pracach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej uczestniczyli eksperci Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP: Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego Małgorzata Mroczkowska i egzaminator maturalny z historii sztuki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Marek Mroczkowski oraz artyści plastycy: Maciej Jeziórski, Anna Macionek-Stańko, Mateusz Nadrowski, Anna Paskal i Magdalena Sikorska-Tokarska. Obronie przyglądali się uczniowie młodszych klas oraz absolwenci „Plastyka” z lat ubiegłych.