Nasze „Ogrody” w 100. numerze akademickiego pisma AGRICOLA Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

W jubileuszowym numerze akademickiego czasopisma AGRICOLA Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (nr 100, maj 2018) ukazał się będący pokłosiem VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” artykuł historyka sztuki I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Marka Mroczkowskiego.

Zdjęcia nagrodzonych prac, wcześniej umieszczonych w folderze wystawy i kalendarzu_2018, wykonał Mariusz Młynarkiewicz, zdjęcie laureatów z uroczystości wręczenia dyplomów i nagród w Muzeum Mazowieckim w Płocku jest dziełem Aleksandry Jabłońskiej z klasy I B płockiego „Plastyka”.

Autor artykułu zwraca uwagę na Karola Cybulskiego i Karolinę Boruszewską, laureatów konkursu i tegorocznych absolwentów I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku laureatów, a także Rafała Siudyma z klasy trzeciej, który podczas wernisażu w Muzeum Mazowieckim zaśpiewał słynny utwór Jana Pietrzaka (muzyka i wykonanie oryginalne) i Jonasza Kofty (słowa) „Pamiętajcie o ogrodach” (1965).

Warto przy tej okazji przypomnieć, iż konkurs organizowany przez I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego posiada m.in. patronat honorowy udzielony przez Jego Magnificencję Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr. hab. Tomasza Boreckiego już w 2008 roku, kontynuowany przez JM prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego, obecnie przez JM prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego.

Red. SI gratuluje redaktorowi naczelnemu prof. dr hab. Teresie Zaniewskiej setnej edycji Pisma SGGW AGRICOLA i życzy dalszych sukcesów w upowszechnianiu wiedzy o słynnej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, niedawno obchodzącej Jubileusz 200-lecia działalności naukowo-dydaktycznej (2016).