List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji nowego roku szkolnego

Drodzy Uczniowie, Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Pracownicy Szkół Artystycznych!

Rozpoczynamy dzisiaj nowy rok szkolny. Dla niemal stu tysięcy uczniów i nauczycieli szkół artystycznych nadchodzi czas zdobywania nowych umiejętności i pielęgnowania talentów. Nauka w szkole artystycznej wiąże się z wysiłkiem codziennej pracy, ale także z radością, jaką daje kontakt ze sztuką. Niech każdy rodzaj szkolnej aktywności – udział w lekcjach, przygotowaniach do koncertów, konkursów, przesłuchań i przeglądów – przyniesie Państwu satysfakcję i poczucie spełnienia w artystycznej misji, a zdobywane wyróżnienia podniosą motywację do dalszej pracy.

Podczas rozpoczynającego się roku szkolnego będziemy uroczyście obchodzić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie i absolwenci szkół artystycznych wezmą czynny udział w wielu z ponad sześciuset wydarzeń kulturalnych, objętych Programem Wieloletnim „Niepodległa”. Świętowanie setnej rocznicy powrotu państwa polskiego na mapy świata ma szczególny wymiar, gdy dokonuje się poprzez sztukę i z udziałem jej najmłodszych adeptów. Serdecznie dziękuję młodym artystom, którzy aktywnie włączają się w niepodległościowe obchody i gorąco zapraszam wszystkich do wzięcia w nich udziału.

Szkoły artystyczne są przede wszystkim ostoją piękna. Obcuje się w nich z wartościami najbardziej uniwersalnymi, które przemawiają przez dzieła sztuki, tworzone i interpretowane przez naszą młodzież. Życzę wszystkim Państwu, aby piękno i radość były Waszym udziałem każdego dnia, w każdej polskiej artystycznej szkole; aby wynagradzały codzienne zmagania i przekonywały nas o tym, jak cenne jest poświęcenie się sztuce. Wszystkim składam życzenia pomyślnego nowego roku szkolnego.

prof. dr hab. Piotr Gliński

Autor zdjęcia: Danuta Matloch

Źródło: http://mkidn.gov.pl/pages/posts/list-z-okazji-nowego-roku-szkolnego-8656.php