Jubileusz XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego

Uroczystość odbędzie się dnia 7 grudnia 2018 roku. Patronat honorowy objęli: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, JE Biskup Płocki ks. bp dr Piotr Libera, Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

Miejscem wydarzenia będzie Sala Barokowa Muzeum Diecezjalnego im. bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Płocku. Osoby zasłużone Szkoła odznaczy medalem „Pro Patria et Arte”. Ukaże się monografia „Szkoła z kulturą. Zarys dziejów i osiągnięć I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku w latach 1993-2018” autorstwa Marka Mroczkowskiego (365 stron, ponad 400 fotografii).

Program literacko-muzyczny przedstawią uczniowie I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego.

Uroczystość poprzedzi Msza św. w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, którą odprawi Jego Ekscelencja Biskup Diecezjalny Płocki ks. bp. dr Piotr Libera.

Przed budynkiem szkolnym posadzony zostanie Dąb Jubileuszowy. W Szkole odbędzie się spotkanie Absolwentów i Nauczycieli.

Szczegółowe informacje w prezentowanym wzorze zaproszeń, rozesłanych stosownie wcześniej. RSVP do dnia 3 grudnia 2018 roku.