„Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego” wręczone nauczycielom i pracownikom administracyjnym „Plastyka”

„Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego” wręczone nauczycielom i pracownikom administracyjnym „Plastyka”.

Z okazji XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyznał dyplomy uznania „z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki”.

„Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego” otrzymali: wicedyrektor Marek Mroczkowski, artyści plastycy Maciej Jeziórski, Anna Macionek-Stańko, Magdalena Sikorska-Tokarska, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Jolanta Ossowska-Krzemińska, Bożena Piórkowska, Edyta Szymczak, Tomasz Szymczak, Piotr Wiśniewski, Ewa Wojtysiak-Szczepańska, Teresa Zwarycz, Bożena Żaglewska oraz sekretarka Ewa Wiśniewska i główna księgowa Anna Żółtowska.

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika dyplomy uznania wręczył Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Kominek podczas uroczystości jubileuszowych w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku.