Medale „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” dla Małgorzaty i Marka Mroczkowskich

„Za wybitne zasługi w obszarze działalności kulturalno-oświatowej” Medalem „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” odznaczeni zostali Małgorzata Mroczkowska i Marek Mroczkowski, założyciele I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku. Rewers medalu głosi dewizę zaszczytną „Polsce i Ziemi Płockiej”.

Medal ustanowiła uchwała Rady Powiatu Płockiego w 2006 roku jako wyraz „szczególnego uznania i wyróżnienia Rady Powiatu za wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu Płockiego i rozsławienia jego imienia”. Odznaczenia wręczył Przewodniczący Kapituły Medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” i Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski podczas Jubileuszu XXV-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku.