Dyrektor Małgorzata Mroczkowska i VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” – nominacje w kategorii „Kultura” XII Plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” Wydarzenie Roku 2018!

Jeśli chcą Państwo zagłosować na to wydarzenie, należy wysłać SMS o treści KUL.2 na numer 73601 (3,69 PLN) lub wypełnić kupon drukowany w „Tygodniku Płockim”, organizatorze Plebiscytu i fundatorze nagród dla głosujących.

Szczegółowe informacje o decyzji Kapituły Plebiscytu oraz pozostałych zacnych nominowanych można znaleźć w „Tygodniku Płockim” nr 6 (2356) z dnia 5 lutego 2019 roku, s. 5. Plebiscyt „Z Tumskiego Wzgórza” realizowany jest od dwunastu lat w kategoriach: „Inicjatywy gospodarcze i społeczne”, „Kultura”, „Sport i turystyka”, „W regionie”.

Nominowani i zwycięzcy Plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” zostaną nagrodzeni podczas uroczystej Gali „Tygodnika Płockiego”, która odbędzie się dnia 5 kwietnia 2019 roku w Domu Technika w Płocku.

Partnerem strategicznym projektu jest PKN ORLEN. Pozostali partnerzy projektu to między innymi Urząd Miasta Płocka, PERN, Polski Cukier, Cedrob, MTBS, „Społem” PSS „Zgoda”, Westmor Consulting, Staropolska Strzecha.

Warto podkreślić, że VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” jest jedynym wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym wśród dziesięciu nominowanych w kategorii „Kultura”.

Red. SI gratuluje pomysłodawczyni konkursu Małgorzacie Mroczkowskiej zaszczytnego wyróżnienia.