Zaproszenie z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski przekazał na ręce Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej bogato ilustrowany katalog wystawy „Oblicza Polski – oblicza Polaków” oraz list z zachętą do zapoznania się ze szczegółami ekspozycji.

Prezentowane w Pałacu Prezydenckim dzieła wybitnych polskich malarzy pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie i „składają się na obraz naszego narodu, tworząc opowieść o dziejach Rzeczypospolitej i pokoleniach, które o Polskę walczyły i pracowały dla niej na przestrzeni setek lat”.

Przedmowę napisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda. Zwrócił uwagę na to, iż „jesteśmy więc dziedzicami zarówno husarzy, jak chłopów, ziemian i mieszczan, arystokratów i robotników. Dlatego możemy ujrzeć swoich przodków – a w jakiejś mierze zatem i siebie samych – zarówno w wizerunkach wielkich postaci historycznych, ludzi, którzy zbrojnie walczyli o wolność i kierowali sprawami Rzeczypospolitej, jak też w podobiznach maluczkich, często nieznanych nawet z imienia, którzy swoim cichym życiem i wytrwałą pracą budowali pomyślność swoich rodzin i całego narodu”.

We wstępie Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie dr. hab. Andrzej Betlej podkreślił: „Idea tej wystawy wyrasta właśnie z faktu, że jako spadkobiercy historii znajdujemy w wyobrażeniach naszych antenatów, poprzez refleksję nad ich losami, inspirację dla teraźniejszości i przyszłości”.

Warto wskazać pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie przygotowujących tę znakomitą ekspozycję. Wyróżnić trzeba zespół kuratorski w osobach Pauliny Chełmeckiej i Natalii Koziary, które napisały tekst zatytułowany „O polskości słów kilka” oraz szczegółowe opisy i analizy poszczególnych dzieł sztuki. Opracowały też noty biograficzne, spis obrazów i bibliografię.

Zaproszenie wystosował Podsekretarz Stanu Wojciech Kolarski, który w Kancelarii Prezydenta RP pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Wystąpień Prezydenta i Patronatów oraz Biurem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczniowie I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku z przyjemnością zapoznają się z obrazami, które zdobią Antyszambr, Korytarz przed Gabinetem Prezydenta RP, Salę Kolumnową, Salę Obrazową i Małą Sień Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.