Dyrektor Małgorzata Mroczkowska na Gali „Tygodnika Płockiego” XII Plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” – Wydarzenie Roku 2018

Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego Małgorzata Mroczkowska odebrała z rąk Prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego i Redaktora Naczelnego „Tygodnika Płockiego” Tomasza Szatkowskiego dyplom nominacji w kategorii „Kultura – Wydarzenie Roku 2018”.

Uznanie czytelników „Tygodnika Płockiego” zdobył organizowany przez I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”. W kategorii „Kultura” było to jedyne wydarzenie o zasięgu międzynarodowym, odbywające się, co warto przypomnieć, pod patronatem honorowym Ambasadorów Grupy Wyszehradzkiej i Republiki Litewskiej, posiadające rekomendację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rzeczypospolitej Polskiej.

W uroczystej Gali „Tygodnika Płockiego” XII Plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” – Wydarzenie Roku 2018, która odbyła się w Domu Technika, uczestniczyli pozostali nominowani i laureaci w kategoriach „Kultura”, „Inicjatywy gospodarcze i społeczne”, „Sport i turystyka”, „W regionie”.

Wśród oficjalnych gości byli m.in. Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Adam Bielan, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, JE Biskup Płocki ks. bp dr Piotr Libera, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski, JM Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, JM Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica prof. ndzw. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski.