Dzień otwarty w „Plastyku” i wręczenie zaświadczeń o przyjęciu do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

W dniu otwartym kilkuset gości wypełniło mury „szkoły z kulturą”. Ponad 100 kandydatów pomyślnie przeszło sześciotygodniową procedurę badania predyspozycji plastycznych i otrzymało zaświadczenie o przyjęciu do klasy pierwszej I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Cieszy fakt, iż średnia szkoła plastyczna cieszy się tak dużym, rosnącym z roku na rok zainteresowaniem nie tylko kandydatów z Płocka, ale także z powiatu płockiego, powiatu gostynińskiego, powiatu sierpeckiego, powiatu kutnowskiego, powiatu płońskiego, a nawet z Warszawy i Ciechanowa. To wyraz uznania dla poziomu nauczania, wyposażenia pracowni w profesjonalny sprzęt, panującej w szkole atmosfery pracy twórczej oraz dbałości kadry zarządzającej i grona nauczycielskiego o kulturę relacji mistrz – uczeń.

Tak duża liczba zainteresowanych i utalentowanych młodych twórców świadczy o sukcesie szkolnego środowiska pedagogicznego i artystycznego, potwierdza też powszechne już przekonanie na Mazowszu, że nauka w słynnym płockim „Plastyku” jest prestiżowa i modna, dając jednocześnie możliwość otrzymania cenionych na nowoczesnym rynku pracy uprawnień zawodowych plastyka i zdania egzaminu dojrzałości.

Szczególne podziękowania dla obecnych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych oraz uczniów propagujących szkołę, wśród których klasę I A reprezentowali Jakub Libich, Malwina Kobuszewska, Paulina Krajewska, Kornelia Olejniczak, Julia Oździńska, Aleksandra Rogozińska, klasę I B Sara Ali, Beata Brzozowska, Aleksandra Bylińska, klasę II A Natalia Jaskułowska, Julia Rutkiewicz, klasę II B Alicja Dziedzic, Anna Kil, Mateusz Miętus, Jakub Suwała, Hubert Tyszkiewicz, Adrianna Wołosz, Zuzanna Wójcik, klasę III Natalia Bluszcz, Adam Szczawiński.