Warsztaty drzeworytnicze z absolwentem „Plastyka” Dawidem Ławickim, studentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wykład i warsztaty drzeworytnicze poprowadził nasz absolwent Dawid Ławicki, obecnie student Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W zajęciach w pracowniach grafiki komputerowej i prasy graficznej uczestniczyli uczniowie klasy I B, II B, III.

Spotkanie odbyło się w ramach lekcji projektowania graficznego u artysty plastyk prof. Magdaleny Sikorskiej-Tokarskiej. Dawid Ławicki od czasów licealnych wykazuje zainteresowanie i duże umiejętności w zakresie technik graficznych druku wypukłego. Cyklem linorytów wywalczył I nagrodę III Międzynarodowego Biennale Miniatur – „Początek był w Polsce” (2014), w rezultacie otrzymał też wyjazd studyjny do Strasburga (FRA) i Spiry (DEU).

Podczas nauki w „Plastyku” był Stypendystą Fundacji ORLEN Dar Serca (2014). Dzielił się wówczas swoją pasją i umiejętnościami między innymi z uczniami szkół podstawowych w Bodzanowie i w Cieślach, organizując wystawę w Wiejskim Centrum Tradycji i Kultury w Gąsewie i warsztaty plastyczne.

1. https://plastyk-plock.pl/index.php/2018/01/06/dawid-lawicki-z-klasy-ii-laureat-i-nagrody-iii-miedzynarodowego-biennale-miniatur-poczatek-byl-w-polsce

2. https://plastyk-plock.pl/index.php/2018/01/06/wloclawek-zdobyty

3. https://plastyk-plock.pl/index.php/2018/01/08/dawid-andrzej-lawicki-i-kamil-garlicki-prace-wybrane-w-gasewie

4. https://plastyk-plock.pl/index.php/2018/01/08/z-dawidem-andrzejem-lawickim-zwiedzamy-strasburg-f-i-spire-d

5. https://plastyk-plock.pl/index.php/2018/01/06/sebastian-jedrzejewski-i-dawid-lawicki-stypendystami-fundacji-orlen-dar-serca-i-pkn-orlen