Egzamin dyplomowy w części teoretycznej i praktycznej zdany

W części teoretycznej uczniowie zdawali egzamin z historii sztuki. W części praktycznej prezentowali autorskie prace dyplomowe z zakresu specjalizacji artystycznej, zwracając uwagę na źródła inspiracji, etapy realizacji, zakres pracy, analizę formalną i funkcjonalną, zastosowane techniki i technologie oraz ich oryginalny charakter.

W sali wystawowej obejrzeć można prace przygotowane przez dyplomantów. Po ich prezentacji uczniowie odpowiadali na pytania związane z formalnymi i merytorycznymi założeniami, przygotowaniem i realizacją dyplomów. Państwową Komisję Egzaminacyjną w I Prywatnym Liceum Plastycznym im. Władysława Drapiewskiego w Płocku powołał Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jej skład weszli artyści plastycy i Dyrektor Małgorzata Mroczkowska jako Przewodniczący PKE.