Świadectwa ukończenia I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku wręczone

Absolwenci otrzymali bardzo atrakcyjne i przydatne w przestrzeni kultury i gospodarki uprawnienia zawodowe plastyka. Naukę pozytywnie ukończyła mała klasa wielkich nadziei.

Gratulacje dla Bartosza Bardyszewskiego, Sandry Cieślak, Aleksandry Lenkiewicz, a także dla zespołu nauczającego, w tym wychowawcy klasy artysty plastyk profesor Magdaleny Sikorskiej-Tokarskiej oraz dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej. Red. SI życzy szczęśliwym dyplomantom kolejnych sukcesów, tym razem na egzaminach maturalnych.