Wycieczka do Pracowni Ikonograficznej Katarzyny Kobuszewskiej

wiszącego na ścianie tekstuUczniowie klasy I A uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Pracowni Ikonograficznej Katarzyny Kobuszewskiej. Jej twórcą jest absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie.

Katarzyna Kobuszewska kultywuje sztukę malowania/pisania ikon. Greckie słowo γράφω, podobnie jak писать w języku rosyjskim, oznacza zarówno „malować”, jak i „pisać”. Według tradycji sztukę tę zapoczątkował przed dwoma tysiącami lat św. Łukasz Ewangelista, patron malarzy, grafików, rzeźbiarzy i złotników, który miał malować wizerunek Chrystusa, dokończony przez anioły.

Ikona „a-cheiro-poietos”, „nie ludzką ręką uczyniona” znajduje się w kaplicy Santa Sanctorum, dawnym oratorium papieskim kościoła św. Wawrzyńca na Lateranie (ITA). Powyżej architrawu leżącego na kompozytowych kolumnach zamiast fryzu znajduje się napis „NON EST IN TOTO SANCTIOR ORBE LOCUS” (nie ma na ziemi świętszego miejsca). Z Konstantynopola do Rzymu ikonę przeniósł papież Leon I (pontyfikat w latach 440-461), do IV wieku znajdowała się w Jerozolimie.

Uczniowie mogli zapoznać się z ideą obrazów sakralnych powstałych w kręgu kultury bizantyńskiej, techniką i zasadami wykonania, zagadnieniami perspektywy, barwy i teologii ikon. Zajęcia przebiegały w obecności wiszącego na ścianie pracowni tekstu modlitwy ikonografa: „Ty, Boski Mistrzu wszystkiego co istnieje, oświeć i kieruj duszą i ciałem Twoich sług; prowadź ich ręce, aby mogli godnie i doskonale przedstawić Twój obraz, obraz Świętej Twojej Matki i wszystkich Twoich świętych ku chwale, radości i upiększeniu Świętego Twego Kościoła. Amen”. Nad przebiegiem wycieczki czuwali art. plast. prof. Anna Macionek-Stańko i z-ca dyr. Marcin Mroczkowski.