XXIV Plener Rysunkowo-Malarsko-Fotograficzny SOCZEWKA_2019

Pejzaż przyrodniczy i kulturowy otuliny Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego stał się artystyczną inspiracją przedjubileuszowego, bo dwudziestego czwartego już pleneru I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku

Miejscem zakwaterowania stał się Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Mazowsze” w Soczewce. W pięciodniowych działaniach twórczych uczestniczyły wszystkie klasy „Plastyka”. Każdy z uczestników miał do wykonania prace w trzech różnych kategoriach.

W rysunku należało zrealizować szkice zwierząt (psy), studium drzewa, szkice architektury, a malarstwie studium wody w technice akrylu na płótnie, pejzaż w technice akwareli na papierze i studium sosen w wieczornym świetle w technice pasteli na papierze. Trzecią kategoria był projekt interdyscyplinarny „Kamuflaż” – studium fragmentu przyrody w technice akrylu na płótnie i fotografii cyfrowej.

Niektórzy uczestnicy pleneru inspirowali się elementami panoramy jeziora utworzonego poprzez spiętrzenie w 1846 roku Skrwy Lewej oraz perspektywą kanału zasilającego maszyny czynnej do 1932 roku papierni w Soczewce. Inni tworzyli w naturalnych zakolach rzeki i parkowym otoczeniu miejsca pobytu.

Tematem szkiców architektury był wzniesiony w stylu neogotyku nadwiślańskiego kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Powstał (1906, konsekracja 1927) jako jednonawowa budowla na planie podłużnym krzyża łacińskiego, z transeptem i prezbiterium, według projektu inżyniera Antoniego Procnera z Krakowa. Polichromię świątyni zaprojektował patron płockiego „Plastyka” Władysław Drapiewski, a wykonał jego brat Kazimierz.

Zajęcia kończyły się korektą plastyczną prac rysunkowych, malarskich i fotograficznych. Konsultacje prowadzili artyści plastycy Maciej Jeziórski, Anna Macionek-Stańko, Sandra Wilczyńska i Magdalena Sikorska-Tokarska, która pełniła funkcję kierownika pleneru. Swoich uczniów odwiedzali też profesorowie Paweł Chmielecki i Piotr Wiśniewski.

Ostatnim elementem zagadnień programowych była ocena wykonanych dzieł oraz tradycyjne ognisko. Nad sprawną realizacją pleneru i bezpieczeństwem uczestników czuwała dyrektor Małgorzata Mroczkowska oraz jej zastępcy Marek Mroczkowski i Marcin Mroczkowski.

Wernisaż prac plenerowych odbędzie się dnia 20 września 2019 roku o godzinie 16:00 w sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 26 w Płocku, wstęp wolny.

Jury XXIV Pleneru Rysunkowo-Malarsko Fotograficznego przyzna dyplomy i nagrody za najlepsze prace plastyczne. Odbędzie się też plebiscyt i wręczona zostanie nagroda publiczności. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP dr. Zdzisława Bujanowskiego.